Wyszukaj

Integracja z programem Aga – Kadry i płace

Ważne!
Niezbędne do wykonania integracji jest posiadanie programu Aga – Kadry i płace, aktywnego połączenia internetowego oraz konta w systemie Firmino w wersji STANDARD lub wyższej.

Poradnik użytkownika

Nowości