Integracja z programem Aga – Kadry i Płace

Ważne!

Niezbędne do wykonania integracji jest posiadanie programu Aga – Kadry i płace, aktywnego połączenia internetowego oraz konta w systemie Firmino w wersji STANDARD lub wyższej.