Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze

Streamsoft Firmino umożliwia posługiwanie się zmiennymi parametrami „miesiąc”, „rok” w nazwach kartotek. Wystarczy utworzyć kartotekę ze wzorcem pozycji, a odpowiednie dane będą drukowały się w pozycji na fakturze.

Przykład

Załóżmy, że zajmujemy się utrzymaniem stron internetowych i pobieramy stałą miesięczną opłatę, a fakturę wystawiamy na koniec miesiąca.

W pierwszym kroku należy utworzyć odpowiednią kartotekę. Wchodzimy do zakładki „Magazyn” → „Produkty” i wybieramy opcję „Dodaj usługę” i wypełniamy formularz. W polu nazwa wprowadzając znak @ podpowiedzą nam się parametry jakie możemy wykorzystać.

Do wyboru mamy:

  • Rok wystawienia dokumentu
  • Miesiąc wystawienia dokumentu
  • Miesiąc wystawienia dokumentu (słownie)
  • Rok transakcji
  • Miesiąc transakcji
  • Miesiąc transakcji (słownie)

 

W naszym przypadku chcemy, aby w nazwie pozycji na fakturze był miesiąc i rok wystawienia dokumentu. W tym celu, przy użyciu „@„, wybieramy parametry „Miesiąc wystawienia dokumentu” i „Rok wystawienia dokumentu”.

Data wystawienia dokumentu Faktury

 

W rezultacie nasza kartoteka będzie miała nazwę: „Utrzymanie strony internetowej www.firmino.pl opłata za okres @{doc_month_name} @{doc_year}”.

W kolejnym kroku wystawiamy fakturę, wykorzystując utworzoną kartotekę.

Wystawienie faktury z wykorzystaniem kartoteki

 

Na wydruku będzie wyglądało to następująco:

Faktura z dodatkowym parametrem

 

Dodatkowo, jeżeli kwota jest stała, a fakturę wystawiamy regularnie, możemy skorzystać z funkcji faktur cyklicznych i ustawić automat, który będzie w określonym czasie sam wystawiał i wysyłał fakturę do naszego kontrahenta.

Czy artykuł był pomocny?