Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)

Chcąc wystawić dokument bankowy potwierdzający wpłatę bądź wypłatę, należy przejść do sekcji Rozrachunki → Bank i wybrać opcję Dodaj dokument bankowy, decydując czy ma to być dowód wpłaty czy wypłaty. Następnie wprowadzamy „Kontrahenta” (w przypadku jeżeli wpłata nie dotyczy żadnego kontrahenta, zaznaczamy checkbox „brak nabywcy”).

Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)

 

W kolejnym kroku określamy dokumenty, których dotyczy spłata. W sytuacji, gdy nie dotyczy to żadnego dokumentu, możemy zmienić w polu „Dotyczy” z „Dokument” na „Inne”, a w polu obok wprowadzamy opis operacji.

Dokument Bankowy - Rozliczenia

Po zapisaniu system wygeneruje dokument bankowy, a powiązane faktury zostaną rozliczone.

Czy artykuł był pomocny?