Faktura Walutowa

Faktury walutowe można wystawiać nie tylko wtedy, gdy dokonujemy sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego. Status kontrahenta czy kraj odbiorcy nie ma znaczenia – przepisy nie ograniczają wyboru waluty w transakcjach handlowych.

Jak wygląda Faktura walutowa

Zakres informacji, które muszą – lub nie mogą – być wykazywane na fakturze, jest opisany w art. 106e ust. 1 – 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie znajdziemy tam żadnych nakazów czy zakazów co do stosowania waluty. Jedyny przepis w zakresie fakturowania, odnoszący się do walut to art. 106e. ust. 11, który brzmi:

Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

A zatem bez względu na to, w jakiej walucie jest wystawiona faktura, musi się na niej znaleźć się zapis o przeliczeniu podatku VAT na złotówki.

Faktura Vat

Skąd wiemy jaki zastosować kurs przeliczeniowy?

O tym jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury, mówi nam art. 31a. ust. 1 ustawy o VAT. Zawarta w nim treść mówi, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według:

  • średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Jak wystawić fakturę w Streamsoft Firmino?

W 3 krokach – za darmo

Po kliknięciu „Wystw fakturę”, wybierasz kontrahenta z bazy lub dodajesz nowego. Uzupełniasz pozycje towaru lub usługi, a następnie wybierasz sposób i termin płatności

Gotowe!

Wystawiaj faktury za darmo w Streamsoft Firmino!

Jak wystawić fakturę w Streamsoft Firmino?

W 3 krokach – za darmo

Po kliknięciu „Wystw fakturę”, wybierasz kontrahenta z bazy lub dodajesz nowego. Uzupełniasz pozycje towaru lub usługi, a następnie wybierasz sposób i termin płatności

Gotowe!

Wystawiaj faktury za darmo w Streamsoft Firmino!