Wyszukaj

Faktura Walutowa

Faktury walutowe można wystawiać nie tylko wtedy, gdy dokonujemy sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego. Status kontrahenta czy kraj odbiorcy nie ma znaczenia – przepisy nie ograniczają wyboru waluty w transakcjach handlowych.

W tekście znajdziesz:

Jak wygląda Faktura walutowa

Zakres informacji, które muszą – lub nie mogą – być wykazywane na fakturze, jest opisany w art. 106e ust. 1 – 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie znajdziemy tam żadnych nakazów czy zakazów co do stosowania waluty. Jedyny przepis w zakresie fakturowania, odnoszący się do walut to art. 106e. ust. 11, który brzmi:

Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

A zatem bez względu na to, w jakiej walucie jest wystawiona faktura, musi się na niej znaleźć się zapis o przeliczeniu podatku VAT na złotówki.

Faktura walutowa

Jak wystawić Fakturę walutową w Firmino

Z Firmino wystawisz każdy rodzaj faktury w dowolnej walucie.Wersja BASIC to bezpłatny program do wystawiania faktur. Bez limitów ilości dokumentów. Na zawsze za darmo. Wypróbuj już dziś.

Poradnik użytkownika

Nowości