Własna seria numeracji faktur

Firmino umożliwia dodawanie własnych i prowadzenie kilku serii numeracji faktur jednocześnie. W celu dodania nowej serii numeracji, przechodzimy do zakładki Ustawienia → Dokumenty → Serie numeracji i wybieramy opcję „Dodaj serie numeracji”. W oknie edycyjnym podajemy nazwę nowej serii numeracji, określamy typ numeracji (miesięczna/roczna) oraz wprowadzamy format numeracji według podanych parametrów i zapisujemy zmiany.

Seria numeracji faktur

Zmiana serii numeracji przy wystawianiu dokumentu

Seria numeracji na fakturze

Ustawienie domyślnej serii numeracji

Seria numeracji w typach dokumentów

Czy artykuł był pomocny?