Seria numeracji faktur

Dodanie nowej serii numeracji

W celu dodania nowej serii numeracji należy przejść do zakładki Ustawienia → Dokumenty → Serie numeracji i wybrać opcję Dodaj serie numeracji.

W oknie edycyjnym:

  • Podajemy nazwę nowej serii numeracji,
  • określamy typ numeracji (miesięczna/roczna),
  • wprowadzamy format numeracji, za pomocą dostępnych parametrów i zapisujemy zmiany.

Seria numeracji faktur

Wybór serii numeracji na fakturze

Nagłówek formularza faktury zawiera opcję Seria numeracji, która pozwala na wybór jednej z dostępnych serii numeracji.

Seria numeracji na fakturze

Ustawienie domyślnej serii numeracji dla faktury

Aby ustawić domyślną serię numeracji dla danego typu dokumentów, należy przejść do zakładki Ustawienia -> Dokumenty -> Typy dokumentów. Następnie wybrać typ dokumentu i określić domyślną serię numeracji.

Seria numeracji w typach dokumentów

Czy artykuł był pomocny?