Przesyłanie danych płacowych z programu Aga na konto użytkownika Firmino

W celu przesłania danych płacowych pracowników na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino.pl dane płacowe pracowników”

Przesyłanie danych płacowyc na konto użytkownika Firmino

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

Czy artykuł był pomocny?