Źródła rejestrowania spłat dokumentów

Firmino pozwala na rejestrowanie spłat dokumentów z kilku różnych miejsc, a mając włączoną obsługę Kasy i Banku automatycznie generowane są też dokumenty KP, KW, BP, BW:

Podczas wystawiania nowego dokumentu

Wprowadzając do systemu nowy dokument, który jest w całości bądź częściowo zapłacony, Firmino odnotowuje spłatę. W momencie kiedy włączona jest obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.

Akcja rozlicz dokument z poziomu listy dokumentów

Będąc na liście dokumentów, możemy skorzystać z opcji Akcje → Rozlicz dokument. Funkcja umożliwia przyjęcie spłaty dla danej faktury (jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument potwierdzający spłatę).

Akcja rozlicz dokument z poziomu listy dokumentów

Sekcja historia rozliczeń z pozycji dokumentu

Otwierając w systemie dokument, możemy przejść do sekcji Historia rozliczeń, gdzie również mamy możliwość wprowadzenia spłaty (opcja Dodaj rozliczenie). Jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.

Sekcja historia rozliczeń z pozycji dokumentu

Przyjęcie dokumentu Kasowego

Z poziomu modułu Kasa (Rozrachunki → Kasa), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.

Przyjęcie dokumentu bankowego

Z poziomu modułu Bank (Rozrachunki → Bank), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.

Czy artykuł był pomocny?