Źródła rejestrowania spłat dokumentów

Firmino pozwala na rejestrowanie spłat dokumentów z kilku różnych miejsc, a mając włączoną obsługę Kasy i Banku automatycznie generowane są też dokumenty KP, KW, BP, BW:

Podczas wystawiania nowego dokumentu

Wprowadzając do systemu nowy dokument, który jest w całości bądź częściowo zapłacony, Firmino odnotowuje spłatę. W momencie kiedy włączona jest obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.

Akcja rozlicz dokument z poziomu listy dokumentów

Będąc na liście dokumentów, możemy skorzystać z opcji Akcje → Rozlicz dokument. Funkcja umożliwia przyjęcie spłaty dla danej faktury (jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument potwierdzający spłatę).

akcje_rozlicz_dokument

Sekcja historia rozliczeń z pozycji dokumentu

Otwierając w systemie dokument, możemy przejść do sekcji Historia rozliczeń, gdzie również mamy możliwość wprowadzenia spłaty (opcja Dodaj rozliczenie). Jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.

historia-rozliczenia-dodaj-rozliczenie

Przyjęcie dokumentu Kasowego

Z poziomu modułu Kasa (Rozrachunki → Kasa), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.

Przyjęcie dokumentu bankowego

Z poziomu modułu Bank (Rozrachunki → Bank), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.

Czy artykuł był pomocny?