Grupy cenowe

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące:

  • Dodania grup cenowych
  • Wprowadzania cen produktów
  • Przypisania grupy cenowej dla kontrahenta

Dodanie grupy cenowej

W celu dodania grupy cenowej należy przejść do zakładki  Ustawienia → Produkty → Ceny sprzedaży i wybrać opcję Dodaj cenę sprzedaży. W oknie podajemy nazwę dla nowej grupy cen, np. „Cena dla partnerów handlowych” i zapisujemy.

nowa-grupa-cenowa

Nowa grupa cenowa została dodana.

Wprowadzanie cen produktu do systemu

 Magazyn → Produkty → Wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki  „Ceny sprzedaży”, tu określamy wartość produktu w danych grupach cenowych.

ceny-sprzedazy

 

Przypisanie grupy cenowej do kontrahenta

CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Warunki sprzedaży”, tu określamy grupę cenową, która będzie przypisana do kontrahenta.

wybor-grupy-cenowej-dla-kontrahenta

 

Od teraz, przy dodawaniu pozycji na fakturze dla danego kontrahenta, system w pierwszej kolejności będzie podpowiadał cenę z danej grupy cenowej (o ile produkt będzie posiadał przypisaną cenę w tej grupie).

Czy artykuł był pomocny?