Domyślne ustawienia dokumentu

Funkcjonalność dostępna w zakładce Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów, pozwala nam na określenie domyślnej:

  • serii numeracji dla wybranego typu dokumentu
  • nazwy dokumentu na wydruku (np. Zamiast Faktura VAT, możemy dać np. samo „Faktura”)
  • jednostki miary
  • terminu płatności
  • oraz standardowych uwag do wydruku pod dokumentem

Domyślne ustawienia dokumentu

Czy artykuł był pomocny?