Korekty

Faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę:

  • udzielono rabatu lub obniżki ceny,
  • podwyższono cenę,
  • dokonano zwrotu,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekty w systemie Firmino

W celu wystawienia korekty do faktury wybieramy opcję „Wystaw dokument”, następnie w oknie dialogowym określamy typ dokumentu „Korekta” i wyszukujemy w bazie dokument, który zamierzamy korygować. W sytuacji, gdy taki dokument nie istnieje w systemie, należy zaznaczyć opcję „Dokument źródłowy nie istnieje”.

Wystawianie korekty dokumentu

 

Następnie pojawi się strona z formularzem dokumentu, gdzie określamy jakie elementy w porównaniu do dokumentu źródłowego uległy zmianie.

Dokumenty po zmianie

 

Przed samym zapisaniem konieczne jest również podanie powodu korekty.

Powód korekty dokumentu

Czy artykuł był pomocny?