Korekty

Faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę:

  • udzielono rabatu lub obniżki ceny,
  • podwyższono cenę,
  • dokonano zwrotu,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekty w  Streamsoft Firmino

Aby wystawić korektę do faktury, należy:

1. Przejść do Zakładki Sprzedaż->Korekty

2. Wybrać opcję „Wystaw korektę”.

3. Wyszukać w bazie dokument, który ma być skorygowany. Jeśli dokument źródłowy nie istnieje w systemie, należy wybrać opcję „Dokument źródłowy nie istnieje”.

Wystawianie korekty dokumentu

 

Następnie pojawi się strona z formularzem dokumentu, gdzie określamy jakie elementy w porównaniu do dokumentu źródłowego uległy zmianie.

Dokumenty po zmianie

Czy artykuł był pomocny?