Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”

W celu usunięcia pola „Miejsce wystawienia” z wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczyć parametr Ukrywaj pole „Miejsce wystawienia”

 

Ukrywanie pola "Miejsce wystawienia"

Czy artykuł był pomocny?