Warunki sprzedaży dla kontrahenta

Podczas dodawania bądź edycji kontrahenta (CRM → Kontrahenci), mamy możliwość skonfigurowania domyślnych warunków sprzedaży dla wybranego kontrahenta.

Warunki sprzedaży dla kontrahenta

Konfiguracji podlegają następujące elementy:

  • Cena sprzedaży – jeżeli mamy skonfigurowanych kilka różnych cen dla produktów (zobacz instrukcję), możemy wybrać domyślną cenę sprzedaży dla danego kontrahenta, która będzie w pierwszej kolejności podpowiadana podczas wystawiania dokumentu sprzedaży.
  • Osoba odbierająca dokumenty –  jeżeli mamy dodane w systemie osoby kontaktowe z tej firmy, to możemy taką osobę ustawić jako odbiorcę faktury – wtedy na każdym wydruku w polu odbierać będzie wyświetlone imię i nazwisko tej osoby.
  • Domyślny sposób płatności – standardowa forma płatności, która ma być podpowiadana przy wystawianiu dokumentu.
  • Ilość dni na termin płatności – domyślny termin płatności, który również będzie podpowiadany przy wystawianiu dokumentu dla tego kontrahenta.
  • Dokument wystawiany dla zamówienia –  Tworząc zamówienie zawsze ustawiamy jaki dokument sprzedażowy ma być wystawiony po zrealizowaniu zamówienia, konfigurując te pole – system zawsze będzie nam podpowiadał wybrany typ dokumentu przy tworzeniu zamówienia dla tego kontrahenta.

Czy artykuł był pomocny?