Pilnowanie limitu sprzedaży dla produktów objętych procedurą „odwrotne obciążenie”

Od 1 lipca 2015 wprowadzone zostały zmiany dotyczące stawki „odwrotne obciążenie” dla niektórych produktów (laptopy, notebooki, tablety, konsole, smartfony i telefony komórkowe). Ustawodawca wyznaczył próg na poziomie 20.000zł netto, co oznacza, że sprzedaż do tej kwoty będzie udokumentowana zwykłą fakturą z VAT, a powyżej – fakturą bez podatku, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”.

Aby pilnować próg sprzedaży dla produktu, wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox na kracie produktu:

Pilnowanie limitu odwrotnego obciążenia

 

Przy tworzeniu dokumentu gdy wybierzemy produkt, w którym pilnujemy limitu i data sprzedaży tego dokumentu jest po 30.06.2015 (np. 1 lipca 2015) oraz łączna wartość NETTO produktów z zaznaczonym limitem przekracza 20 000 PLN, wtedy program zapyta, czy chcemy zmienić stawki VAT w tych produktach na stawkę o.o. (jeżeli jest ustawiona inna niż o.o.).

okno_dialogowe_o_o

 

Po zaakceptowaniu stawka zostanie zmieniona, a w uwagach do wydruku znajdzie się odpowiednia adnotacja.

Czy artykuł był pomocny?