Dokumenty rozliczone

Rozrachunki → Dokumenty rozliczone to miejsce, w którym znajduje się pełna ewidencja rozliczonych dokumentów z podziałem na Należności (dokumenty sprzedaży, pozostałe przychody) i Zobowiązania (Zakupy, Koszty). Poza podstawowymi danymi (data, numer dokumentu, kontrahent, kwota) znajdziemy tu informację o dacie rozliczenia dokumentu.

Dokumenty rozliczone

Czy artykuł był pomocny?