Obsługa KSeF dla faktur sprzedażowych

Uruchomienie obsługi KSeF

Aby włączyć obsługę KSeF, wykonaj poniższe kroki:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia -> Integracje -> KSeF
2. Zaznacz checkbox „Włącz integracje z KSeF”
3. Pojawi się okno integracji, w którym należy wprowadzić Token KSeF

1. Zaloguj się do KSeF
2. Uzupełnij NIP firmy: w oknie logowania jako identyfikator wybierz NIP firmy i kliknij „Uwierzytelnij”.
3. Wybierz odpowiednią dla Ciebie metodę uwierzytelnienia:do wyboru masz Profil zaufany lub Certyfikat kwalifikowany.
4. Przejdź do zakładki generowania Tokena.:

 

5. Uzupełnij dane:

  • nazwa własna Tokena (np. Streamsoft Firmino)
  • wskaż role („dostęp do faktur” i „wystawianie faktur”)

 

6. Skopiuj wygenerowany Token:

 

 

Do wyboru są dwa środowiska:

  • DEMO
  • PRODUKCJA

DEMO służy do przetestowania działania obsługi KSeF. Faktury wysłane do DEMO nie będą wywierały żadnych skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.

Po włączeniu obsługi KSeF na środowisku produkcyjnym nie ma możliwości jej wyłączenia. Wszystkie dokumenty podlegające wysyłce do KSeF wystawione od dnia jej włączenia muszą zostać wysłane.

4. Kliknij „Dalej”
5. Od teraz podczas wystawiania faktur masz możliwość wysyłki do KSeF.

Wysłanie faktury do KSeF

Opcja dostępna jest w oknie zatwierdzenia dokumentu.

Po kliknięciu „Wyślij do KSeF” dokument zostanie przesłany do Krajowego Systemy e-Faktur, a o postępach w jego przetwarzaniu system poinformuje odpowiednim statusem.

Statusy KSeF

Dostępne statusy dla dokumentów wysłanych do KSeF

StatusOpis
Niewysłany
Błędny
Sprawdź status
Wysłany
Wysłany UPO

W przypadku dokumentów oznaczonych statusem Niewysłany lub Błędny do dyspozycji są dwie akcje:

  • Wyślij do KSeF - w celu ponowienia wysyłki
  • Nie podlega KSeF - w celu oznaczenia dokumentu, jako niepodlegającego pod KSeF

Sprawdź status informuje że dokument nie został jeszcze przetworzony przez serwery Ministerstwa Finansów. W tym przypadku dostępna jest akcja Sprawdź status faktury.

Wysłany informuje że dokument został przyjęty przez serwery Ministerstwa Finansów i nadano mu numer KSeF. Dla tak oznaczonych faktur dostępna jest akcja Sprawdź UPO - w celu sprawdzenia, czy już zostało wygenerowane urzędowe potwierdzenie odbioru.

Wysłany UPO oznacza że dla faktury zostało wygenerowane UPO, które można pobrać korzystając z akcji Pobierz UPO.

Numer KSeF

Numer KSeF przypisany do faktury dostępny jest w dwóch miejscach:
• W oknie podglądu faktury, w sekcji KSeF

• Po wybraniu opcji Akcje -> Skopiuj numer KSeF – system skopiuje numer KSeF do schowka

Czy artykuł był pomocny?