Wprowadzanie kosztów

Koszty w Streamsoft Firmino dodaje się w 3 prostych krokach.

Krok 1: Wybranie grupy jakiej dotyczy koszt

Przechodzimy do sekcji Koszty i wybieramy opcję „Dodaj Koszt” , pojawi się lista grup – tutaj wybieramy czego dotyczy nasz koszt.

Grupa kosztu

 

Krok 2: Określenie rodzaju kosztu

Do każdej grupy przypisane są szczegółowe rodzaje kosztu. Np. Wybierając „Samochód”, możemy określić, że nasz koszt to „Zakup paliwa”

Określenie rodzaju kosztu

 

Krok 3: Wprowadzenie danych z dokumentu kosztowego

Numer faktury, data, kontrahent, kwota, itd.

Wprowadzenie danych z dokumentu kosztowego

Po zapisaniu dokument zostanie odpowiednio zaksięgowany.

Czy artykuł był pomocny?