Faktury cykliczne

Zdarza się, że wystawiasz co miesiąc takie same faktury, na te same kwoty, do tych samych kontrahentów? Nasz program do faktur pozwoli Tobie zautomatyzować ten proces, sam wygeneruje dokumenty i wyśle w ustalonym terminie.

 

 

Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu

W celu dodania nowej faktury cyklicznej należy przejść do zakładki Sprzedaż → Cykliczne, następnie wybrać opcję Wystaw cykliczną.

Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu

W oknie należy:

  • określić nazwę faktury cyklicznej
  • wybrać czy ma to być zwykła faktura, czy proforma
  • wybrać dokument źródłowy, na podstawie którego będą generowane kolejne faktury
  • ustalić datę pierwszej faktury i godzinę wysyłki
  • określić odstęp czasowy, w jakim mają być wystawiane dokumenty
  • podać adres mailowy kontrahenta, na który ma być wysyłany dokument

Następnie wystarczy wybrać opcję „zapisz”, a dokumenty będą już generowane i wysyłane automatycznie.

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

Podczas zapisu nowego dokumentu można określić, że ma być on wystawiany cyklicznie. Wystarczy, że w oknie podsumowującym nowy dokument przejdziemy do zakładki „Dokument cykliczny”.

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

 

Następnie zaznaczymy, że dokument ma być wystawiany cyklicznie, uzupełnimy parametry (nazwę, częstotliwość, itp.).

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

 

Po zatwierdzaniu system utworzy nowy dokument cykliczny, który dostępny będzie z poziomu zakładki Dokumenty → Cykliczne.

nowy dokument cykliczny

Czy artykuł był pomocny?