Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w Firmino umożliwia automatyczne wyliczenie stanu księgowego kartotek towarowych w magazynie i pozwala na wprowadzenie „stanu spisanego” na podstawie przeprowadzonego spisu z natury. Po zakończonej inwentaryzacji program umożliwia wydrukowanie dokumentów księgowych „Podsumowanie Inwentaryzacji” oraz „Rozliczenie Inwentaryzacji”.

 

Otwarcie Inwentaryzacji

W celu rozpoczęcia nowej inwentaryzacji należy przejść do zakładki Magazyn → Inwentaryzacja i wybrać opcję „Dodaj inwentaryzację”.

W oknie które się pojawi uzupełniamy „Datę inwentaryzacji” i „Opis” oraz określamy sposób wyliczenia stanu spisanego.

Do wyboru mamy:

  • „Z naliczonego stanu magazynowego” – aktualny stan magazynowy z uwzględnieniem ręcznych modyfikacji ilości produktów.
  • „Z naliczonego stanu księgowego” – stan wyliczony z uwzględnieniem pozycji w wystawianych dokumentach sprzedażowych.

W sytuacji gdy pozycje na fakturach nie zostały pobrane z karotek, nie będą one uwzględnione w wyliczeniu stanu księgowego.
  • „Nie przepisuj” – w sytuacji gdy chcemy ręcznie wprowadzić stan spisany.

Dodawanie inwentaryzacji

 

Po wybraniu opcji „Zapisz” program rozpocznie wyliczanie stanu księgowego kartotek towarowych w naszym magazynie, przy większej ilości pozycji proces ten może potrwać parę minut. W kolejnym oknie uzupełniamy skład komisji inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzacja - Skład komisji

 

Następnie możemy rozpocząć wprowadzanie stanu spisanego, według spisu z natury (o ile nie wybraliśmy wcześniej opcji automatycznego przypisania stanu z naliczonego stanu magazynowego lub księgowego). W tym celu klikamy w wybraną kartotekę na liście…

Inwentaryzacja - Spis pozycji

 

… i nanosimy spisaną ilość.

Edycja pozycji

 

Dla nadwyżek podpowiadana jest średnio ważona cena zakupu, którą również możemy zmodyfikować.

Arkusz spisu z natury

Do przeprowadzenia spisu z natury można wydrukować z programu odpowiedni arkusz. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn → Inwentaryzacja i przy wybranej inwentaryzacji wybrać Akcje → Drukuj arkusz spisowy.

Drukowanie Arkusza Spisowego

 

Program wygeneruje PDF, który ułatwi przeprowadzenie spisu z natury.

Arkusz spisu z natury

Zamknięcie inwentaryzacji

Po zakończeniu wprowadzania do systemu stanu spisanego, możemy zamknąć inwentaryzację. Przechodzimy do formularza inwentaryzacji i wybieramy opcję „Zamknij inwentaryzację”. Po przeliczeniu program wyświetli podsumowanie inwentaryzacji, a w zakładce Magazyn → Dokumenty, pojawią się dokumenty do inwentaryzacji INW+ i INW-.

Podsumowanie inwentaryzacji

Po zamknięciu inwentaryzacji wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu z danego okresu zostają zablokowane, a ich edycja będzie niemożliwa. Ewentualne ponowne otworzenie inwentaryzacji umożliwi edycję zablokowanych dokumentów.

Podsumowanie i rozliczenie Inwentaryzacji

Po zakończonej inwentaryzacji dokumenty Podsumowanie Inwentaryzacji oraz Rozliczenie Inwentaryzacji będą dostępne do wydruku z poziomu Akcji w zakładce Magazyn → Inwentaryzacja.

Czy artykuł był pomocny?