Uzupełnić konto bankowe

W Firmino funkcjonują „Grupy kont bankowych” – czyli zbiory, bądź też pojedyncze konta bankowe, które trafiają na wydruk dokumentu. Użytkownik, tworząc grupy kont bankowych sam definiuje, jakie i ile numerów kont znajdzie się na fakturze.

Aby dodać nową grupę kont bankowych, należy przejść do zakładki „Ustawienia” → „Wydruki” → „Grupy kont bankowych” i wybrać opcję „Dodaj grupę kont bankowych”.

 

 

Dodawanie grup kont bankowych

Dodać logo firmy

Jeżeli zależy nam na wizerunku naszej firmy i chcemy, żeby faktury były opatrzone naszym logo, wystarczy wejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Logotyp, gdzie możemy wgrać logo, które później znajdzie się na wydrukach faktur.

Dodawania Logotypu

 

Wybrać szablon faktury

Warto również dostosować wygląd faktury do własnych upodobań. Program umożliwia wybranie szablonu wydruków dokumentów. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Szablon

Szablony Faktur

 

Ustalić domyślną serię numeracji faktur

Domyślnie program ma ustawioną serię numerację miesięczną (nr/miesiąc/rok), jeżeli chcemy przypisać inną domyślną serię numeracji dla wybranego typu dokumentów, możemy to zrobić w zakładce Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów.

Domyślna seria numeracji faktura

 

Dodatkowo program pozwala na tworzenie własnych serii numeracji, więcej o tym można przeczytać w instrukcji dostępnej pod tym linkiem.

 

Czy artykuł był pomocny?