Podpis i pieczęć na fakturze

W celu dodania podpisu i pieczęci na wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Podpis, pieczątka. Przesyłany plik powinien być w formacie: .jpg, .jpeg, .png lub .gif, a jego wymiary powinny wynosić minimalnie 120×60 pikseli, a maksymalnie 720×480 pikseli.

Podpis i pieczęć na fakturze

Czy artykuł był pomocny?