Podpis i pieczęć na fakturze

Firmino umożliwia dodanie na fakturze pliku graficznego z podpisem i pieczęcią – tym samym wszystkie wysyłane faktury mailem do kontrahentów będą opatrzone naszym podpisem.

W tym celu dodania należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Podpis, pieczątka – gdzie możemy wgrać podpis i pieczątkę (przesyłany plik powinien być w formacie: .jpg, .jpeg, .png lub .gif. Wymiary powinny wynosić minimalnie 120×60 pikseli, a maksymalnie 720×480 pikseli).

Czy artykuł był pomocny?