Rozliczenia

Rozrachunki → Rozliczenia to miejsce, w którym znajduje się chronologiczny spis spłat dokumentów. Podobnie jak w przypadku Dokumentów nierozliczonych i Dokumentów rozliczonych – spłaty są podzielone na „Należności” (dotyczące dokumentów sprzedaży i pozostałych przychodów ) i „Zobowiązania” (dotyczące dokumentów zakupu i kosztów).

Rozliczenia

 

W tabeli znajdziemy informację o dacie, kwocie i sposobie spłaty oraz powiązanym dokumencie.

Czy artykuł był pomocny?