Dodatkowi użytkownicy

Firmino umożliwia tworzenie dowolnej liczby dodatkowych użytkowników, z ściśle określonym zakresem uprawnień, w ramach wybranej firmy. Konta STANDARD i PRO posiadają w pakiecie 2 użytkowników, każdy kolejny użytkownik to koszt 3,60 zł / m-c netto.

Poniżej znajdziesz instrukcje

  • Jak dodać użytkownika?
  • Jak wykupić kolejnego użytkownika?

Jak dodać użytkownika

W celu dodania dodatkowego użytkownika, wystarczy wejść do zakładki Ustawienia → Konto → Operatorzy i wybrać opcję Dodaj operatora. Następnie podajemy dane operatora (imię i nazwisko, adres e-mail).

W kolejnym kroku określamy zakres uprawnień i firmy do jakich może mieć dostęp nowy użytkownik. Po zapisaniu zmian, system wyśle nowemu użytkownikowi mail z danymi do logowania.

Jak wykupić kolejnego użytkownika?

W sytuacji gdy chcemy wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Płatności i wybrać opcję „dodaj użytkownika/firmę”.

Dalej postępujemy już analogicznie, jak w przypadku płatności za konto.

Ważne!
W wyżej przedstawiony sposób wykupujemy jedynie dostęp dla nowych użytkowników, jeżeli chcemy przedłużyć okres ważności już posiadanych użytkowników, korzystamy z opcji „Przedłuż okres użytkowania konta” lub „Przedłuż ważność dodatkowych produktów”.

Czy artykuł był pomocny?