Dodatkowi użytkownicy

Streamsoft Firmino umożliwia tworzenie dowolnej liczby dodatkowych użytkowników, z ściśle określonym zakresem uprawnień, w ramach wybranej firmy.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach Konta Podstawowego. Koszt każdego dodatkowego użytkownika 4.80 zł netto / m-c (przy płatności rocznej).

Jak wykupić kolejnego użytkownika ?

Aby wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Twoje konto w Firmino i w koszyku przesunąć suwak na potrzebną ilość logowań.

Kupno dostępu dla nowego użytkownika

Płatności możemy dokonać Do daty ważności konta (wtedy zapłacimy tylko za użytkowników).

cennik okresu płatności

Jak dodać użytkownika

Aby dodać kolejnego użytkownika, po dokonaniu płatności, wystarczy wejść do zakładki Ustawienia → Konto → Operatorzy i wybrać opcję Dodaj operatora. Następnie podajemy dane operatora (imię i nazwisko, adres e-mail).

W kolejnym kroku określamy zakres uprawnień i firmy do jakich może mieć dostęp nowy użytkownik. Po zapisaniu zmian, system wyśle nowemu użytkownikowi mail z danymi do logowania.

Czy artykuł był pomocny?