Księga Przychodów i Rozchodów

Podgląd KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów dostępna jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> KPiR.

KPiR w Firmino

 

W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem przychodów, kosztów i dochodów.

Miesiące w KPiR

 

Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do księgi z danego miesiąca.

 

Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.

Nawigacja pomiędzy miesiącami

Wydruk KPiR

Księgę z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj” ,

Drukowanie miesiąca

 

Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.
Drukowanie miesiąca w KPiR

Zasady dodawania wpisów do KPiR

Wpisy w księdze podatkowej pojawiają się na podstawie wystawianych faktur sprzedaży jak i również wprowadzanych dokumentów zakupowych i kosztowych.

Dokumenty sprzedażowe i zakupowe trafiają odpowiednio do kolumny 7 i 10. Natomiast sposób księgowania kosztu możemy określić w sekcji „Księgowanie” w formularzu dokumentu kosztowego

Korzystając z doradcy wprowadzania kosztu, nie musimy uzupełniać tych danych, Streamsoft Firmino zrobi to za nas.

Opis zdarzenia gospodarczego

Opisy zdarzeń gospodarczych dodawane są automatycznie przez system, można je zmienić w sekcji „Księgowanie” w formularzach dokumentów sprzedażowych, zakupowych i kosztowych.

Sprzedaż:

Opis zdarzenia gospodarczego

 

Zakup:

Zakup towarów handlowych

 

Koszty:

Księgowanie kosztu

Numeracja wpisów w KPiR

Sposób numeracji w KPiR ustalamy podczas uruchomienia księgowości i możemy ją zmienić na początku roku. Zgodnie z przepisami dostępne są 2 sposoby numeracji „miesięczna” i „roczna”.

  • Miesięczna – wpisy w każdym miesiącu liczone są osobno
  • Roczna – jest jedna ciągła numeracja przez cały rok

Czy artykuł był pomocny?