Środki Trwałe

Środek trwały możemy dodać na 2 sposoby:

Metoda 1

Podczas zapisu faktury kosztowej system sprawdza czy dany koszt dotyczy zakupu środka trwałego, jeżeli tak to wyświetli okno umożliwiające szybkie dodanie go do ewidencji.

Po jednym kliknięciu środek trwały zostanie założony, a amortyzacja odpowiednio naliczana.

 

Metoda 2

Jeżeli nie jest to nowy środek trwały i nie wprowadzamy go za pomocą faktury kosztowej, możemy to zrobić ręcznie, z poziomu okna Księgowość -> Ewidencje -> Środki Trwałe klikając w opcję „Dodaj środek trwały

Środki Trwałe - Lista

Uruchomi się kreator, w którym będziemy mieli do wyboru najpopularniejsze rodzaje środków trwałych (wybór jednego z nich automatycznie podpowie KŚT, stawkę i metodę amortyzacji) oraz opcję „inne” (gdzie ręcznie określamy KŚT, stawkę, metodę).

Doradca Wprowadzania Środka Trwałego

W oknie dodawania środka trwałego uzupełniamy następujące dane:

 • Nazwa
 • Dokument nabycia
 • Data nabycia i wprowadzenia do ewidencji
 • Wartość nabycia
 • Kwota, jaka została już zamortyzowana
 • Dotacje (jeżeli wystąpiły przy zakupie środka trwałego)
 • Dodatkowe koszty nabycia

Opis Środka Trwałego

Po zapisaniu środek trwały zostanie dodany do ewidencji.

Lista wszystkich środków trwałych, jakie posiadamy, znajduje się w oknie Księgowość -> Ewidencje -> Środki trwałe.

Ewidencja środków trwałych

W miejscu tym możemy wykonać wszelkie operacje na środku trwałym:

 • Ulepszyć
 • Zmniejszyć wartość
 • Zlikwidować
 • Wydrukować plan amortyzacji

Dodatkowo listę środków trwałych możemy filtrować wg. ich stanu:

 • Wszystkie
 • W trakcie amortyzacji
 • Zamortyzowane

Filtrowanie Środków Trwałych

Księgowanie amortyzacji odbywa się podczas rozliczania miesiąca. Na etapie weryfikacji dokumentów, system sprawdza czy posiadamy środki trwałe, jeżeli tak wyświetli nam opcję „Nalicz amortyzację środków trwałych

Po kliknięciu wyliczy kwotę amortyzacji, którą możemy zweryfikować wybierając opcję „Wyświetl środki trwałe z naliczoną amortyzacją

Po kliknięciu „Potwierdź weryfikowanie dokumentów” system zaksięguje koszty amortyzacji i przejdzie do kolejnego kroku rozliczania miesiąca.

Wydruk planu amortyzacji środka trwałego wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Wydruk planu amortyzacji

Zmiany wartości wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Zmiana wartości środka trwałego

Po wybraniu opcji pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadzamy kwotę, o jaką zmieni się wartość środka trwałego, oraz opis zdarzenia.

Zmniejszenie wartości Środka Trwałego

Likwidację środka trwałego wykonujemy tak samo jak inne operacje, z poziomu akcji.

Likwidacja środka trwałego

Jeżeli otrzymaliśmy dotację na zakup środka trwałego i chcemy odliczyć kwotę dotacji od podstawy do amortyzacji, możemy to zrobić wprowadzając ją w polu „Dotacja” w oknie wartości środka trwałego.
(Księgowość -> Ewidencje -> Środek Trwały -> wybieramy środek trwały -> rozwijamy sekcjęWartość środka”)

Historie wszystkich operacji, jakie wykonaliśmy na danym środku trwałym, możemy przejrzeć w oknie: (Księgowość -> Ewidencje -> Środek Trwały -> wybieramy środek trwały -> rozwijamy sekcję „Operacje”)

Historia operacji środka trwałego

Czy artykuł był pomocny?