Środki Trwałe

Dodawanie środka trwałego

Środek trwały możemy dodać na 2 sposoby:

 

Metoda 1

Podczas zapisu faktury kosztowej system sprawdza czy dany koszt dotyczy zakupu środka trwałego, jeżeli tak to wyświetli okno umożliwiające szybkie dodanie go do ewidencji.

Dodaj środek trwały

 

Po jednym kliknięciu środek trwały zostanie założony, a amortyzacja odpowiednio naliczana.

Środki trwałe

 

 

Metoda 2

Jeżeli nie jest to nowy środek trwały i nie wprowadzamy go za pomocą faktury kosztowej, możemy to zrobić ręcznie, z poziomu okna Księgowość -> Ewidencje -> Środki Trwałe klikając w opcję „Dodaj środek trwały

Środki Trwałe - Lista

 

Uruchomi się kreator, w którym będziemy mieli do wyboru najpopularniejsze rodzaje środków trwałych (wybór jednego z nich automatycznie podpowie KŚT, stawkę i metodę amortyzacji) oraz opcję „inne” (gdzie ręcznie określamy KŚT, stawkę, metodę).

Doradca Wprowadzania Środka Trwałego

 

W oknie dodawania środka trwałego uzupełniamy następujące dane:

 • Nazwa
 • Dokument nabycia
 • Data nabycia i wprowadzenia do ewidencji
 • Wartość nabycia
 • Kwota, jaka została już zamortyzowana
 • Dotacje (jeżeli wystąpiły przy zakupie środka trwałego)
 • Dodatkowe koszty nabycia

Opis Środka Trwałego

Po zapisaniu środek trwały zostanie dodany do ewidencji.

Ewidencja środków trwałych

Lista wszystkich środków trwałych, jakie posiadamy, znajduje się w oknie Księgowość -> Ewidencje -> Środki trwałe.

Ewidencja środków trwałych

 

W miejscu tym możemy wykonać wszelkie operacje na środku trwałym:

 • Ulepszyć
 • Zmniejszyć wartość
 • Zlikwidować
 • Wydrukować plan amortyzacji

Dodatkowo listę środków trwałych możemy filtrować wg. ich stanu:

 • Wszystkie
 • W trakcie amortyzacji
 • Zamortyzowane

Filtrowanie Środków Trwałych

Księgowanie amortyzacji

Księgowanie amortyzacji odbywa się podczas rozliczania miesiąca. Na etapie weryfikacji dokumentów, system sprawdza czy posiadamy środki trwałe, jeżeli tak wyświetli nam opcję „Nalicz amortyzację środków trwałych

Rozlicz miesiąc

 

Po kliknięciu wyliczy kwotę amortyzacji, którą możemy zweryfikować wybierając opcję „Wyświetl środki trwałe z naliczoną amortyzacją

Weryfikacja dokumentów

 

Po kliknięciu „Potwierdź weryfikowanie dokumentów” system zaksięguje koszty amortyzacji i przejdzie do kolejnego kroku rozliczania miesiąca.

Wydruk planu amortyzacji

Wydruk planu amortyzacji środka trwałego wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Wydruk planu amortyzacji

Ulepszenia i zmniejszenie wartości

Zmiany wartości wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Zmiana wartości środka trwałego

 

Po wybraniu opcji pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadzamy kwotę, o jaką zmieni się wartość środka trwałego, oraz opis zdarzenia.

Zmniejszenie wartości Środka Trwałego

Likwidacja środka trwałego

Likwidację środka trwałego wykonujemy tak samo jak inne operacje, z poziomu akcji.

Likwidacja środka trwałego

Historia operacji na środku trwałym

Historie wszystkich operacji, jakie wykonaliśmy na danym środku trwałym, możemy przejrzeć w oknie: (Księgowość -> Ewidencje -> Środek Trwały -> wybieramy środek trwały -> rozwijamy sekcję „Operacje”)

Historia operacji środka trwałego

Czy artykuł był pomocny?