Jak wystawić fakturę

Faktura to dokument świadczący o zaistniałej transakcji handlowej wystawiany w dwóch egzemplarzach – dla sprzedawcy i nabywcy. Niezależnie od tego, czy jest to dokument w formie papierowej czy elektronicznej, aby mógł zostać uznany za fakturę, powinien zawierać niezbędne elementy zgodne z ustawą VAT.

Każdy jej rodzaj sporządzany jest według określonych zasad. Faktura VAT, faktura vat marża, faktura zaliczkowa, faktura walutowa, faktura eksportowa, faktura korygująca – te dokumenty łatwo wygenerujesz w programie do faktur Streamsoft Firmino.

Faktura w 3 krokach ze Streamsoft Firmino

W celu wystawienia faktury należy wybrać opcję „Wystaw fakturę”. Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu ekranu startowego, jak i w zakładce Sprzedaż.

Otworzy się formularz dokumentu sprzedażowego, który składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Pozycje, Rozliczenie, Uwagi). Fakturę wystawimy w 3 prostych krokach.

 

1. Wybór kontrahenta

W pierwszym kroku wprowadzamy dane kontrahenta. Możemy go wybrać z bazy kontrahentów poprzez kliknięcie w lupę lub dodać nowego, naciskając plus.

Kontrahent

 

2. Uzupełnienie pozycji

W drugim kroku uzupełniamy pozycję towaru lub usługi. Tutaj również wybierzemy ją z kartoteki lub wprowadzimy nową przez dodanie jej do bazy.

Pozycja

 

3. Warunki rozliczenia

W ostatnim kroku określamy warunki rozliczenia faktury, czyli sposób i termin płatności.

Rozliczenie

Klikamy Zapisz. Gotowe! Możemy wysłać fakturę na e-mail kontrahenta lub zapisać do pliku PDF.

 

Drukowanie

Wystawianie faktury – dodatkowe ustawienia

1. W danych podstawowych możemy:

  • wybrać serię numeracji, jeżeli korzystamy z kilku – informację, jak dodać nową serię numeracji, znajdziesz pod tym linkiem
  • ustawić datę dokumentu, datę sprzedaży oraz miejsce wystawienia faktury

Ustawienia dokumentu

 

Istnieje możliwość zmiany nazwy etykiety na fakturze „Miejsce sprzedaży”, „Data sprzedaży” – wystarczy kliknąć w tekst i uruchomi się edytor.

Data sprzedaży

 

  • w danych podstawowych, jest opcja wyboru waluty dla dokumentu. System automatycznie pobierze aktualny kurs z tabel NBP.

 

Waluta

 

2. W sekcji „Uwagi” możemy:

  • wprowadzić adnotacje, jakie znajdą się na wydruku wystawianej faktury
  • dodać notatkę do dokumentu, jaka będzie dostępna wewnętrznie w systemie
  • wprowadzić osobę, która znajdzie się na fakturze jako „odbiorca dokumentu”

Uwagi do dokumentu faktury

 

3. W oknie podsumowania wystawianej faktury:

  • wybierzemy rodzaj wydruku (oryginał, kopia, duplikat)
  • zmienimy język wydruku (dostępny: polski, angielski, niemiecki, francuski)

Język

 

4. Przy podsumowaniu dokumentu, w zakładce „Treść wiadomości” możemy zmienić tytuł i treść wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą.

Mail

 

5. W zakładce „Dokument cykliczny”, możemy dodatkowo ustawić regularne wystawianie dokumentu. Więcej o fakturach cyklicznych znajdziesz pod tym linkiem.

Faktury cykliczne

Czy artykuł był pomocny?