Proformy

W obrocie gospodarczym powszechnie używa się pojęcia „faktura proforma”. Tak naprawdę proforma nie jest rodzajem faktury, a nawet więcej: nie jest dokumentem księgowym, czy w ogóle dokumentem – proforma nie dokumentuje, czyli nie potwierdza żadnej operacji gospodarczej, nie generuje również zobowiązań między kontrahentami. Ponadto warto wiedzieć, że proformy nie są zdefiniowane w żadnych przepisach.

Jak odróżnić proformę od faktury

Definicja faktury, zawarta w ustawie o VAT wskazuje, że fakturą jest dokument, zawierający wszystkie elementy wymienione przez art. 106e ustawy. Wśród tych elementów, nie ma już samej nazwy „faktura”. Stąd wątpliwości podatników: czy w przypadku, gdy proforma zawiera wszystkie elementy fakturowe, fiskus nie potraktuje jej jak prawdziwej faktury? Aby zapobiec takim niejasnym sytuacjom, zaleca się, aby – oprócz zatytułowania faktury „proforma” – pominąć jeden z obowiązkowych elementów faktury, np. numer NIP czy stawkę podatku.

Proformy w systemie Firmino

Proformę można wystawić do każdego rodzaju dokumentu sprzedażowego. W tym w oknie startowym wybieramy „Wystaw dokument”, a w oknie startowym określamy rodzaj dokumentu na „Proforma”, a „Typ dokumentu” do jakiego chcemy wystawić proformę.

Wystawianie Proformy

W kolejnym etapie postępujemy analogicznie jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, wypełniając i zapisując formularz dokumentu.

 

W każdej chwili do wystawionej wcześniej faktury proforma, możemy wygenerować właściwy dokument sprzedaży, aby to zrobić należy przejść do zakładki Sprzedaż → Proformy, następnie wybrać opcję Akcje → Wystaw dokument i zapisać wygenerowany dokument.

Generowanie dokumentu sprzedaży

Drukowanie numerów NIP na dokumentach PROFORMA

Jeżeli chcemy, aby na wydruku dokumentu proforma, znalazły się numery NIP, wystarczy przejść do okna Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć opcję „Drukuj NIP na proformie

Wydruk NIP na proformie

Czy artykuł był pomocny?