Faktury zakupowe

Aby wprowadzić fakturę zakupową w systemie Streamsoft Firmino, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejdź do sekcji Zakup -> Dokumenty.
2. Kliknij Przyjmij dokument.
3. Pojawi się rozwijane menu, z którego należy wybrać rodzaj dokumentu.

Do wyboru masz:

  • Faktura zakupu.
  • Rachunek zakupu.
  • Faktura importowa.
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe.

4. W formularzu dokumentu wprowadź wymagane informacje:

  • Numer zewnętrzny dokumentu.
  • Data przyjęcia oraz data zakupu.
  • Kontrahenta.
  • Pozycje.

Aby system automatycznie aktualizował stan magazynowy oraz obliczał średnioważoną cenę zakupu, konieczne jest wybieranie pozycji z istniejących już kartotek. W przypadku wprowadzania nowego produktu do systemu, należy najpierw utworzyć dla niego odpowiednią kartotekę magazynową.

5. Uzupełnij dane dotyczące rozliczenia zakupu.

Czy artykuł był pomocny?