Przyjmowanie dokumentów zakupowych

W celu wprowadzenia do systemu faktury zakupowej, należy przejść do zakładki Zakup → Dokumenty i wybrać opcję Przyjmij dokument, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu chcemy wprowadzić:

  • Faktura zakupu
  • Rachunek zakupu
  • Faktura importowa
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

W formularzu dokumentu podajemy:

  • Numer dokumentu zakupu
  • Datę przyjęcia i datę zakupu
  • Dane dostawy
  • Pozycję

Aby stan magazynowy i cena zakupu średnio ważona aktualizowała się bezpośrednio po wprowadzeniu faktury zakupowej należy wybrać pozycję z wcześniej utworzonych kartotek lub w sytuacji gdy jest to nowy produkt, założyć mu kartotekę magazynową.

Wyszukiwanie kartoteki magazynowej

Wyszukiwanie kartoteki magazynowej

Zakładanie kartoteki dla nowego produktu

Zakładanie kartoteki dla nowego produktu

Czy artykuł był pomocny?