Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)

Chcąc wystawić dokument kasowy, potwierdzający wpłatę bądź wypłatę, należy przejść do sekcji Rozrachunki → Kasa i wybrać opcję Dodaj dokument kasowy, decydując czy ma to być dowód wpłaty, czy wypłaty z kasy.

Dokument kasowy

 

Następnie określamy Kontrahenta (w przypadku jeżeli wpłata nie dotyczy żadnego kontrahenta, zaznaczamy checkbox „brak nabywcy”).

Dokument Kasowy - Podsumowanie

 

W kolejnym kroku określamy dokumenty, których dotyczy spłata. W sytuacji, gdy nie dotyczy to żadnego dokumentu, możemy zmienić pole Dotyczy z Dokument na Inne, a w polu obok wprowadzamy opis operacji.

Dokument Kasowy - Rozliczenie

 

Po zapisaniu zostaje wygenerowany dokument kasowy.

Czy artykuł był pomocny?