Indywidualna cena produktu dla kontrahenta

Poza ustalaniem różnych grup cen dla produktów istnieje możliwość przypisania indywidualnej ceny produktu dla konkretnego kontrahenta. Można to zrobić w 2 miejscach:

1. Z poziomu okna produktu

Magazyn → Produkty → wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

Przypisanie indywidualnej ceny produktu

 

W oknie, które się pojawi, wybieramy kontrahenta, któremu przypisujemy cenę, oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy zmiany.

Pozycja cennika

2. Z poziomu okna kontrahenta

CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

Dodawanie pozycji cennika poziomu okna kontrahenta

 

 

W oknie, które się pojawi, określamy produkt i cenę oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy.

Nowa pozycja w cenniku

Czy artykuł był pomocny?