Indywidualna cena produktu dla kontrahenta

Poza ustalaniem różnych grup cen dla produktów, istnieje możliwość przypisania indywidualnej ceny produktu dla konkretnego kontrahenta. Można to zrobić w 2 miejscach:

1. Z poziomu okna produktu

Magazyn → Produkty → wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

dodaj-pozycje-cennika

W oknie które się pojawi, wybieramy kontrahenta któremu przypisujemy cenę, oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy zmiany.

pozycja-cennika

2. Z poziomu okna kontrahenta

CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

cennik-produktu-okno-kontrahenta

W oknie które się pojawi, określamy produkt i cenę oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy.

pozycja-cennika-kontrahent

Czy artykuł był pomocny?