Zaliczka

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy najpierw dodać nowe zamówienie (w zakładce „Sprzedaż” → „Zamówienia”), a następnie za pomocą buttonu akcji, przy danym zamówieniu, wybrać opcję „Przyjmij zaliczkę”.

Przyjmowanie zaliczki

W kolejnym kroku podajemy kwotę zaliczki.

Wystaw zaliczkę

Jeżeli chcemy, aby zaliczka była na 100% wartości zamówienia, należy zaznaczyć checkbox „Pozwól przyjąć zaliczkę na pozostałą kwotę”.

Następnie potwierdzamy dane i zapisujemy dokument. Faktura trafi do zakładki Sprzedaż → Dokumenty.
Potwierdzenie faktury zaliczkowej

 

Faktura końcowa

Wprowadzając w analogiczny sposób ostatnią zaliczkę za dane zamówienie, wygenerowana zostanie faktura końcowa, zawierająca podsumowanie wszystkich wpłaconych zaliczek i wartości całego zamówienia.

 

Faktura końcowa, jako zwykła faktura sprzedaży widnieje w spisie dokumentów pod symbolem „FAS”, natomiast faktury zaliczkowe opisane są skrótem „FZAL”.

Czy artykuł był pomocny?