Kody rodzajów transakcji

Nowy plik kontrolny JPK_V7 wprowadza oznaczenia rodzajów wybranych transakcji. Ustawodawca ustalił katalog symboli dla poszczególnych transakcji.

Dostępne kody i rodzaje transakcji:

 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
 • IED – Interfejs Elektroniczny Dostawcy

Kod rodzaju transakcji określamy na poziomie dokumentu sprzedażowego w zakładce Transakcje specjalne.

W sytuacji gdy jest to możliwe do rozpoznania system automatycznie oznacza kod transakcji (np. MPP czy metody dotyczące transakcji związanych z VAT-marża)

Ustawienie wydruku kodu rodzaju transakcji na fakturach

Jeżeli chcemy, aby kody rodzaju transakcji znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie transakcji specjalnych

Czy artykuł był pomocny?