Dodawanie produktów

Produkt do bazy w systemie Firmino można dodać na kilka sposobów:

 • Zakładając nową kartotekę w magazynie
 • Z poziomu faktury – gdy wystawiamy fakturę, a jedną z pozycji jest nowy produkt, którego kartoteki nie ma jeszcze w bazie
 • Importując bazę produktów z pliku w formacie CSV

 

Jak zaimportować bazę produktów do Firmino

W celu zaimportowania bazy produktów należy przygotować odpowiedni arkusz danych zgodny ze wzorem dostępnym pod tym linkiem. Arkusz musi zawierać dokładnie takie same nazwy kolumn jak przykładowy plik i musi być zapisany w tym samym formacie. Następnie przechodzimy do zakładki Magazyn → Produkty i wybieramy opcję Import (na samym dole strony).

W oknie, które się pojawi, wybieramy wcześniej przygotowany plik z danymi i klikamy „Importuj dane”.

Import danych z pliku

Jak założyć kartotekę produktu w magazynie Firmino

W celu dodania nowego produktu do magazynu, należy przejść do zakładki Magazyn → Produkty i wybrać opcję Dodaj produkt.

W oknie które się pojawi, wprowadzamy w pierwszej kolejności dane podstawowe:

Zakładanie kartoteki produktu w magazynie

 • Nazwa
 • Kod (Index)
 • Domyślną jednostkę miary (jeżeli nie ma tutaj jednostki, która nas interesuje, możemy ją dodać w ustawieniach programu, instrukcja jak to zrobić znajduje się pod tym linkiem).
 • Stawkę VAT dla produktu
 • Kod klasyfikacji (jeżeli produkt podlega odpowiednim kodom PKWiU, PKOB, itp.)
 • Jeżeli produkt podlega procedurom odwrotnego obciążenia, możemy zaznaczyć checkbox „Pilnuj limitu dla odwrotnego obciążenia” (instrukcja opisująca działanie tej funkcjonalności znajduje się tutaj)

Wypełnienie danych podstawowych, pozwala na zapisanie nowej kartoteki – jednak mamy jeszcze możliwość na uzupełnienie innych elementów nowo dodawanego produktu.

 • Grupy – Po rozwinięciu panelu „Grupy”, mamy możliwość zaznaczenia do której z utworzonych grup chcemy przypisać dany produkt – więcej informacji na temat samych grup, ich tworzenia i zasad funkcjonowania, można przeczytać pod tym linkiem.
 • Stan – W sekcji „Stan” możemy wprowadzić/zmodyfikować stan początkowy produktu i jego cenę zakupu.
 • Ceny sprzedaży – Sekcja „Ceny sprzedaży” pozwala na ustalenie domyślnych cen sprzedaży dla produktu, funkcjonalność ta i sposób dodawania wielu cen sprzedaży opisana jest pod tym linkiem.
 • Cenniki – przed  pierwszym zapisaniem produktu, nie mamy dostępnej zakładki „Cennik”, jest ona dopiero widoczna podczas edycji produktu (kolejne wejście do kartoteki) – a sposób funkcjonowania „cennika” opisany jest tutaj.

Jak założyć kartotekę produktu z poziomu wystawianej faktury

Wprowadzając do systemu fakturę zawierającą pozycję, która nie ma jeszcze kartoteki magazynowej, możemy ją w prosty sposób utworzyć. Wystarczy wpisać nazwę nowego produktu i kliknąć ikonę „plus”. Uruchomi się kreator kartoteki magazynowej.

Zakładanie kartoteki produktu z poziomu wystawianej faktury

 

Uzupełniamy niezbędne dane i zapisujemy nową kartotekę magazynową.

Dane kartoteki magazynowej

Wracamy do dalszego wypełniania faktury.

Funkcja dodania kartoteki magazynowej, dostępna jedynie po wpisaniu nazwy produktu, którego jeszcze nie mamy w magazynie. W sytuacji gdy w pozycji faktury pobierzemy produkt z bazy, funkcja dodawania kartoteki zmieni się na funkcję edycji kartoteki

Czy artykuł był pomocny?