Dodawanie produktów

Jak założyć kartotekę produktu z poziomu faktury?

Podczas wystawiania faktury, jeżeli natrafisz na pozycję, dla której nie istnieje jeszcze kartoteka w magazynie, możesz dodać ją na bieżąco. Kliknij ikonę plus w pozycji faktury, by uruchomić kreator kartoteki magazynowej.

Jak założyć kartotekę produktu w magazynie?

Aby dodać produkt do magazynu, przejdź do sekcji Magazyn → Produkty i wybierz opcję Dodaj Towar.

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić dane podstawowe produktu.

Wymagane:

  • Nazwa,
  • Kod (Index),
  • Jednostka miary,
  • Stawka VAT.

Opcjonalne:

  • SKU,
  • Kod PKWiU,
  • Kod CN.

Po wypełnieniu danych podstawowych, możesz uzupełnić dodatkowe szczegóły dotyczące produktu, takich jak grupy, stan początkowy, ceny sprzedaży i cenniki.

Jak zaimportować listę produktów?

Importowanie bazy produktów wymaga kilku kroków:

1. Przygotuj arkusz danych zgodnie z wzorem dostępnym tutaj.
2. Przejdź do Magazyn → Produkty i wybierz Import.

3. Wczytaj przygotowany plik i kliknij Importuj dane.

4. System wyświetli podgląd zaimportowanych danych.
5. Jeśli wystąpią błędy, system Cię o nich poinformuje.
6. Po potwierdzeniu poprawności danych kliknij Importuj dane.

Podczas importu ważne jest dokładne przygotowanie danych i weryfikacja ich poprawności.

Czy artykuł był pomocny?