Ceny sprzedaży i cennik

Ceny Sprzedaży

Zarządzanie cenami sprzedaży w systemie Streamsoft Firmino umożliwia efektywne dostosowanie warunków handlowych do potrzeb Twojej firmy oraz preferencji kontrahentów. Obejmuje to tworzenie grup cenowych i przypisywanie ich konkretnym odbiorcom.

Dodanie Grupy Cenowej

1. Przejdź do sekcji Ustawienia → Produkty → Ceny sprzedaży
2. Kliknij opcję Dodaj cenę sprzedaży.
3. Wprowadź nazwę nowej grupy cen.

Wprowadzanie cen produktów

Przejdź do Magazyn → Produkty, wybierz produkt i otwórz zakładkę Ceny sprzedaży. Tutaj możesz określić cenę produktu dla każdej z grup.

Przypisanie Grupy Cenowej do Kontrahenta

Przejdź do CRM → Kontrahenci, wybierz kontrahenta i otwórz zakładkę Warunki sprzedaży. W tym miejscu możesz wybrać odpowiednią grupę cenową. Od tego momentu, system automatycznie zastosuje ceny z przypisanej grupy przy tworzeniu faktur dla tego kontrahenta.

Cenniki

Streamsoft Firmino pozwala również na ustalanie indywidualnych cen dla konkretnych kontrahentów poprzez funkcję cenników.

Przypisanie Indywidualnej Ceny Produktu

Indywidualną cenę produktu dla kontrahenta możesz ustalić na dwa sposoby:

  • Z poziomu produktu: Przejdź do Magazyn → Produkty, wybierz produkt i otwórz zakładkę Cennik. Kliknij Dodaj pozycję cennika, wybierz kontrahenta i ustal typ ceny, a następnie zapisz zmiany.

Typy cen:
Cena netto – indywidualna cena dla kontrahenta wyliczana od wartości netto.
Cena brutto – indywidualna cena dla kontrahenta w wartości brutto.
Bonifikata – stały procent rabatu udzielony kontrahentowi.

  • Z poziomu kontrahenta: Przejdź do CRM → Kontrahenci, wybierz kontrahenta i otwórz zakładkę Cennik. Kliknij Dodaj pozycję cennika, określ produkt, cenę oraz typ ceny i zapisz zmiany.

Czy artykuł był pomocny?