Dodawanie magazynów

Aby dodać kolejny magazyn w systemie Streamsoft Firmino, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia → Moduły → Magazyn.
2. Kliknij „Dodaj Magazyn”.
3. Wprowadź informacje:
– Nazwa: Podaj nazwę magazynu.
– Kod: Wpisz unikalny, kilkuznakowy kod. Kod to krótki symbol ułatwiający identyfikację magazynu, wykorzystywany np. przy numeracji dokumentów.

4. Określ, którzy użytkownicy mają mieć dostęp do magazynu.

5. Kliknij „Zapisz”, aby dodać magazyn.

W podstawowej wersji modułu Magazyn dostępne są 3 magazyny.
Opcja Magazyn PLUS umożliwia korzystanie z wersji bez limitu ilości magazynów.

Czy artykuł był pomocny?