Uprawnienia do magazynu

Aby edytować uprawnienia do magazynu dla danego operatora, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia -> Konto -> Operatorzy.
2. W sekcji Przypisane magazyny, określ magazyny do których może mieć dostęp dany użytkownik.

3. W sekcji Uprawnienia, określasz zakres w jakim może działać dany użytkownik. W szczególności kluczowe są opcje:

  • Produkty.
  • Dokumenty Magazynowe.
  • Inwentaryzacja.

Czy artykuł był pomocny?