API - Pojazdy

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/

Metody

 • add – dodawanie nowego pojazdu
 • get – pobieranie danych pojazdu (wymagany id)
 • find – pobieranie listy pojazdów
 • update – aktualizowanie danych pojazdu (wymagany id)
 • delete – usuwanie pojazdu (wymagany id)

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
idIdentyfikatorbraklong
nameNazwa pojazdubrakstring
registrationRejestracja pojazdubrakstring
valueWartość pojazdubrakdecimal
typeTyp pojazdu (domyślne car)brakstring
propertyWłasność (domyślnie prywatny)Niewymaganystring
destinyPrzeznaczenie pojazdu (domyślnie wyłącznie działalność)Niewymaganystring

dostępne typy pojazdów:

 • car – samochód osobowy
 • truck – samochód ciężarowy
 • motorcycle – motocykl

dostępne przeznaczenia pojazdów:

 • business – wyłącznie działalność
 • both – działalność i prywatnie

dostępne własności pojazdów:

 • private – prywatny
 • leasing – leasing
 • hire – najem
 • business – służbowy

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/car/add -d '{"name": "Pojazd1", "value": "250000", "registration": "DLU 11111"}'

Żądanie (JSON):

{
 "name" : "Pojazd1",
 "value" : "250000",
 "registration" : "DLU 11111"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1650,
    "registration": "DLU 11111",
    "value": "250000",
    "name": "Pojazd1",
    "property": "leasing",
    "destiny": "business",
    "type": "car"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/add -d '{"name": "Pojazd1", "value": "250000", "registration": "DLU 11111", "property": "leasing", "destiny": "business", "type": "car"}'

Żądanie (JSON):

{
 "value" : "250000",
 "registration" : "DLU 11111",
 "property" : "leasing",
 "destiny" : "business",
 "type" : "car",
 "name" : "Pojazd1"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1720,
    "registration": "DLU 11111",
    "value": "250000",
    "name": "Pojazd1",
    "property": "leasing",
    "destiny": "business",
    "type": "car"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/get/1632
Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/get/1632

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1632,
    "registration": "DLU 11111",
    "value": "250000.00",
    "name": "Pojazd1",
    "property": "leasing",
    "destiny": "business",
    "type": "car"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/find -d '{}'

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 1,
      "page": 1,
      "size": 15,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
      {
        "id": 1720,
        "registration": "DLU 11111",
        "carValue": "250000.00",
        "name": "Pojazd1",
        "carProperty": "leasing",
        "carDestiny": "business",
        "carType": "car"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"","filters":[{"name":"type","value":"truck"}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "page" : 1,
  "size" : 2,
  "text" : "",
  "filters":
    [ 
      {
        "name": "type",
        "value": "truck"
      }
    ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 4,
      "page": 1,
      "size": 2,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": "",
      "filters": [
        {
          "name": "type",
          "value": "truck"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 1637,
        "registration": "DLU TEST7",
        "carValue": "37.01",
        "name": "Testowy8",
        "carProperty": "hire",
        "carDestiny": "business",
        "carType": "truck"
      },
      {
        "id": 1635,
        "registration": "DLU TEST1",
        "carValue": "250000.00",
        "name": "Pojazd1",
        "carProperty": "leasing",
        "carDestiny": "business",
        "carType": "truck"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/update -d '{"id":1632,"value":"250000","registration":"DLU 11111", "property":"hire", "destiny":"business","type":"car","name": "Pojazd1"}'

Żądanie (JSON):

{
 "id" : 1632,
 "value" : "250000",
 "registration" : "DLU 11111",
 "property" : "hire",
 "destiny" : "business",
 "type" : "car",
 "name" : "Pojazd1"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1632,
    "registration": "DLU 11111",
    "value": "250000",
    "name": "Pojazd1",
    "property": "leasing",
    "destiny": "business",
    "type": "car"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/delete/1632

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/cars/delete/1632

Odpowiedź (JSON)

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto pojazd"
}