Wydanie zewnętrzne (WZ)

Wydanie zewnętrzne (WZ)

Wystawienie dokumentu WZ

Aby wystawić dokument WZ, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Sprzedaż → Dokumenty i wybierz Wystaw dokument.
2. Z listy typów dokumentów wybierz Wydanie zewnętrzne.

3. Dodaj kontrahenta, uzupełnij listę produktów i kliknij zapisz.
4. W oknie podsumowania możesz wysłać dokument na e-mail kontrahenta lub zapisać do PDF.

Wystawianie faktur na podstawie WZ

 • Aby wygenerować fakturę z pojedynczego WZ, kliknij Wystaw dokument z WZ.

 • Aby wygenerować fakturę zbiorczą z wielu WZ, zaznacz odpowiednie dokumenty WZ, a następnie Wykonaj → Wystaw fakturę z WZ.

Czy artykuł był pomocny?


Warunki sprzedaży dla kontrahenta

Warunki sprzedaży dla kontrahenta

Podczas dodawania bądź edycji kontrahenta (CRM → Kontrahenci), mamy możliwość skonfigurowania domyślnych warunków sprzedaży dla wybranego kontrahenta.

Warunki sprzedaży dla kontrahenta

Konfiguracji podlegają następujące elementy:

 • Cena sprzedaży – jeżeli mamy skonfigurowanych kilka różnych cen dla produktów (zobacz instrukcję), możemy wybrać domyślną cenę sprzedaży dla danego kontrahenta, która będzie w pierwszej kolejności podpowiadana podczas wystawiania dokumentu sprzedaży.
 • Osoba odbierająca dokumenty –  jeżeli mamy dodane w systemie osoby kontaktowe z tej firmy, to możemy taką osobę ustawić jako odbiorcę faktury – wtedy na każdym wydruku w polu odbierać będzie wyświetlone imię i nazwisko tej osoby.
 • Domyślny sposób płatności – standardowa forma płatności, która ma być podpowiadana przy wystawianiu dokumentu.
 • Ilość dni na termin płatności – domyślny termin płatności, który również będzie podpowiadany przy wystawianiu dokumentu dla tego kontrahenta.
 • Dokument wystawiany dla zamówienia –  Tworząc zamówienie zawsze ustawiamy jaki dokument sprzedażowy ma być wystawiony po zrealizowaniu zamówienia, konfigurując te pole – system zawsze będzie nam podpowiadał wybrany typ dokumentu przy tworzeniu zamówienia dla tego kontrahenta.

Czy artykuł był pomocny?


Domyślne ustawienia dokumentu

Domyślne ustawienia dokumentu

Funkcjonalność dostępna w zakładce Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów, pozwala nam na określenie domyślnej:

 • serii numeracji dla wybranego typu dokumentu
 • nazwy dokumentu na wydruku
 • jednostki miary
 • terminu płatności
 • oraz standardowych uwag do wydruku pod dokumentem

Domyślne ustawienia Faktury

Czy artykuł był pomocny?


Dodawanie produktów

Dodawanie produktów

Jak założyć kartotekę produktu z poziomu faktury?

Podczas wystawiania faktury, jeżeli natrafisz na pozycję, dla której nie istnieje jeszcze kartoteka w magazynie, możesz dodać ją na bieżąco. Kliknij ikonę plus w pozycji faktury, by uruchomić kreator kartoteki magazynowej.

Jak założyć kartotekę produktu w magazynie?

Aby dodać produkt do magazynu, przejdź do sekcji Magazyn → Produkty i wybierz opcję Dodaj Towar.

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić dane podstawowe produktu.

Wymagane:

 • Nazwa,
 • Kod (Index),
 • Jednostka miary,
 • Stawka VAT.

Opcjonalne:

 • SKU,
 • Kod PKWiU,
 • Kod CN.

Po wypełnieniu danych podstawowych, możesz uzupełnić dodatkowe szczegóły dotyczące produktu, takich jak grupy, stan początkowy, ceny sprzedaży i cenniki.

Jak zaimportować listę produktów?

Importowanie bazy produktów wymaga kilku kroków:

1. Przygotuj arkusz danych zgodnie z wzorem dostępnym tutaj.
2. Przejdź do Magazyn → Produkty i wybierz Import.

3. Wczytaj przygotowany plik i kliknij Importuj dane.

4. System wyświetli podgląd zaimportowanych danych.
5. Jeśli wystąpią błędy, system Cię o nich poinformuje.
6. Po potwierdzeniu poprawności danych kliknij Importuj dane.

Podczas importu ważne jest dokładne przygotowanie danych i weryfikacja ich poprawności.

Czy artykuł był pomocny?


Prowadzenie kilku banków

Prowadzenie kilku banków

Firmino pozwala na prowadzenie wielu banków, generując dla każdego z nich osobne serie dokumentów potwierdzających wpłaty i wypłaty.  W celu dodania kolejnego banku należy przejść do sekcji Ustawienia → Konto → Bank i wybrać opcję „Dodaj konto bankowe”.

Prowadzenie kilku banków

 

Następnie wprowadzamy nazwę banku i numer konta.

Dodawanie konta bankowego

 

Później należy już tylko pamiętać o zmianie banku, w sytuacji gdy rozliczamy operację z nim związaną. Bank możemy zmienić:

 • W oknie Rozrachunki → Bank

Zmiana banku

 

 • Wprowadzając spłatę rozliczającą dokument

Wprowadzanie spłaty rozliczającą dokument

Czy artykuł był pomocny?


Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)

Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)

Chcąc wystawić dokument bankowy potwierdzający wpłatę bądź wypłatę, należy przejść do sekcji Rozrachunki → Bank i wybrać opcję Dodaj dokument bankowy, decydując czy ma to być dowód wpłaty czy wypłaty. Następnie wprowadzamy „Kontrahenta” (w przypadku jeżeli wpłata nie dotyczy żadnego kontrahenta, zaznaczamy checkbox „brak nabywcy”).

Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)

 

W kolejnym kroku określamy dokumenty, których dotyczy spłata. W sytuacji, gdy nie dotyczy to żadnego dokumentu, możemy zmienić w polu „Dotyczy” z „Dokument” na „Inne”, a w polu obok wprowadzamy opis operacji.

Dokument Bankowy - Rozliczenia

Po zapisaniu system wygeneruje dokument bankowy, a powiązane faktury zostaną rozliczone.

Czy artykuł był pomocny?


Bank

Bank

Włączenie Banku

W celu uruchomienia obsługi kasy należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Bank i zaznaczyć odpowiedni checkbox.

Bank

Po zapisaniu zmian, w zakładce Rozrachunki → Bank pojawi się moduł kasy.

 

Moduł Bank

Rozrachunki → Bank to miejsce, w którym znajduje się pełna ewidencja dokumentów kasowych (BP, BW). Z poziomu tego okna możemy również dokonać wpłat i wypłat (opcja: dodaj dokument bankowy) jak i zaimportować plik z transakcjami bankowymi.

Czy artykuł był pomocny?


Faktury cykliczne

Faktury cykliczne

Zdarza się, że wystawiasz co miesiąc takie same faktury, na te same kwoty, do tych samych kontrahentów? Nasz program do faktur pozwoli Tobie zautomatyzować ten proces, sam wygeneruje dokumenty i wyśle w ustalonym terminie.

 

 

Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu

W celu dodania nowej faktury cyklicznej należy przejść do zakładki Sprzedaż → Cykliczne, następnie wybrać opcję Wystaw cykliczną.

Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu

W oknie należy:

 • określić nazwę faktury cyklicznej
 • wybrać czy ma to być zwykła faktura, czy proforma
 • wybrać dokument źródłowy, na podstawie którego będą generowane kolejne faktury
 • ustalić datę pierwszej faktury i godzinę wysyłki
 • określić odstęp czasowy, w jakim mają być wystawiane dokumenty
 • podać adres mailowy kontrahenta, na który ma być wysyłany dokument

Następnie wystarczy wybrać opcję „zapisz”, a dokumenty będą już generowane i wysyłane automatycznie.

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

Podczas zapisu nowego dokumentu można określić, że ma być on wystawiany cyklicznie. Wystarczy, że w oknie podsumowującym nowy dokument przejdziemy do zakładki „Dokument cykliczny”.

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

 

Następnie zaznaczymy, że dokument ma być wystawiany cyklicznie, uzupełnimy parametry (nazwę, częstotliwość, itp.).

Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury

 

Po zatwierdzaniu system utworzy nowy dokument cykliczny, który dostępny będzie z poziomu zakładki Dokumenty → Cykliczne.

nowy dokument cykliczny

Czy artykuł był pomocny?


Korekty

Korekty

Faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę:

 • udzielono rabatu lub obniżki ceny,
 • podwyższono cenę,
 • dokonano zwrotu,
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekty w  Streamsoft Firmino

Aby wystawić korektę do faktury, należy:

1. Przejść do Zakładki Sprzedaż->Korekty

2. Wybrać opcję „Wystaw korektę”.

3. Wyszukać w bazie dokument, który ma być skorygowany. Jeśli dokument źródłowy nie istnieje w systemie, należy wybrać opcję „Dokument źródłowy nie istnieje”.

Wystawianie korekty dokumentu

 

Następnie pojawi się strona z formularzem dokumentu, gdzie określamy jakie elementy w porównaniu do dokumentu źródłowego uległy zmianie.

Dokumenty po zmianie

Czy artykuł był pomocny?


Proformy

Proformy

W obrocie gospodarczym powszechnie używa się pojęcia „faktura proforma”. Tak naprawdę proforma nie jest rodzajem faktury, a nawet więcej: nie jest dokumentem księgowym, czy w ogóle dokumentem – proforma nie dokumentuje, czyli nie potwierdza żadnej operacji gospodarczej, nie generuje również zobowiązań między kontrahentami. Ponadto warto wiedzieć, że proformy nie są zdefiniowane w żadnych przepisach.

Jak odróżnić proformę od faktury

Definicja faktury, zawarta w ustawie o VAT wskazuje, że fakturą jest dokument, zawierający wszystkie elementy wymienione przez art. 106e ustawy. Wśród tych elementów, nie ma już samej nazwy „faktura”. Stąd wątpliwości podatników: czy w przypadku, gdy proforma zawiera wszystkie elementy fakturowe, fiskus nie potraktuje jej jak prawdziwej faktury? Aby zapobiec takim niejasnym sytuacjom, zaleca się, aby – oprócz zatytułowania faktury „proforma” – pominąć jeden z obowiązkowych elementów faktury, np. numer NIP czy stawkę podatku.

Proformy w systemie Firmino

Proformę można wystawić do każdego rodzaju dokumentu sprzedażowego. W tym w oknie startowym wybieramy „Wystaw dokument”, a w oknie startowym określamy rodzaj dokumentu na „Proforma”, a „Typ dokumentu” do jakiego chcemy wystawić proformę.

Wystawianie Proformy

W kolejnym etapie postępujemy analogicznie jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, wypełniając i zapisując formularz dokumentu.

 

W każdej chwili do wystawionej wcześniej faktury proforma, możemy wygenerować właściwy dokument sprzedaży, aby to zrobić należy przejść do zakładki Sprzedaż → Proformy, następnie wybrać opcję Akcje → Wystaw dokument i zapisać wygenerowany dokument.

Generowanie dokumentu sprzedaży

Drukowanie numerów NIP na dokumentach PROFORMA

Jeżeli chcemy, aby na wydruku dokumentu proforma, znalazły się numery NIP, wystarczy przejść do okna Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć opcję „Drukuj NIP na proformie

Wydruk NIP na proformie

Czy artykuł był pomocny?