API - Historia zmian

Wersja 1.0.1 (01.05.2020)

  • Do metody find w module sale-documents dodano nowe filtry (month, fromDate, toDate)
  • Dodano nową metodę w module sale-documents, która usuwa wpłaty i oznacza dokument jako niezapłacony (unpaid)

Wersja 1.0.0 (01.03.2020)

  • Start nowego API Firmino dostępne moduły (customers, articles, sale-documents)