API - Kontrahenci

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/

Metody

 • add – dodanie nowego kontrahenta
 • get – pobranie danych kontrahenta (wymagany id)
 • find – pobranie listy kontrahentów
 • update – aktualizowanie danych kontrahenta (wymagany id)
 • delete – usuwanie kontrahenta (wymagany id)
 • gus – pobranie danych kontrahenta z bazy GUS (wymagany NIP)

Pola

ParametrOpisWymaganyTyp danych
idIdentyfikatorlong
fullNamePełna nazwa kontrahentaTakstring(500)
shortNameNazwa skrócona (unikalna)Takstring(25)
localityMiejscowośćTakstring(30)
countryCodeKod ISO kraju, domyślnie Polska (PL)string(2)
tinNIP (sprawdzana poprawność dla kontrahentów z Polski)string(20)
regonREGON (sprawdzana poprawność)string(30)
streetUlicastring(120)
houseNoNr domustring(10)
flatNoNr mieszkaniastring(10)
postCodeKod pocztowystring(30)
postPocztastring(100)
phoneNumer telefonustring(50)
emailAdres mailowystring(250)
bankAccountNr rachunku bankowego (sprawdzana poprawność dla kont z Polski)string(40)
faxNumer faxustring(20)
websiteAdres strony internetowejstring(100)
noteNotatkastring(250)

Filtry

Obiekt filtrów

{
 "sortField": "fieldName",
 "sortOrder": "desc",
 "text": "searchText",
 "filters": [
  {
   "name": "filterName",
   "value": "filterValue"
  }
 ]
}

Dostępne filtry

OpisNazwa filtruDostępne wartości
Kod kraju„countryCode”dwuliterowe kody krajów np. ”PL”

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/add

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/add -d '{"fullName":"Testowy kontrahent sp. z o.o.","shortName":"KONTRAHENT TEST","locality":"Warszawa"}'

Żądanie (JSON):

{
 "fullName" : "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
 "shortName" : "KONTRAHENT TEST",
 "locality" : "Warszawa"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 765012,
    "fullName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
    "shortName": "KONTRAHENT TEST",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Warszawa",
    "tin": null,
    "regon": null,
    "street": null,
    "houseNo": null,
    "flatNo": null,
    "postCode": null,
    "post": "Warszawa",
    "phone": null,
    "email": null,
    "bankAccount": null,
    "fax": null,
    "website": null,
    "note": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/add

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/add -d '{"fullName":"Testowy kontrahent","shortName":"KONTRAHENT TESTOWY","locality":"Zielona Góra","countryCode":"PL","tin":"929-185-17-23","regon":"081108705","street":"al.WojskaPolskiego","houseNo":"11","flatNo":"","postCode":"65-077","post":"ZielonaGóra","phone":"+48 68 45 66 900","email":"handelpro@streamsoft.pl","bankAccount":"52 1140 1850 0000 2403 1700 1001","fax":"+48 68 45 66 933","website":"www.streamsoft.pl","note":"Uwagi na temat kontrahenta"}'

Żądanie (JSON):

{
	"fullName" : "Testowy kontrahent",
	"shortName" : "KONTRAHENT TESTOWY",
	"locality" : "Zielona Góra",
	"countryCode" : "PL",
	"tin" : "929-185-17-23",
	"regon" : "081108705",
	"street" : "al. Wojska Polskiego",
	"houseNo" : "11",
	"flatNo" : "",
	"postCode" : "65-077",
	"post" : "Zielona Góra",
	"phone" : "+48 68 45 66 900",
	"email" : "handelpro@streamsoft.pl",
	"bankAccount" : "52 1140 1850 0000 2403 1700 1001",
	"fax" : "+48 68 45 66 933",
	"website" : "www.streamsoft.pl",
	"note" : "Uwagi na temat kontrahenta"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 4556505,
    "fullName": "Testowy kontrahent",
    "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Zielona Góra",
    "tin": "929-185-17-23",
    "regon": "081108705",
    "street": "al. Wojska Polskiego",
    "houseNo": "11",
    "flatNo": null,
    "postCode": "65-077",
    "post": "Zielona Góra",
    "phone": "+48 68 45 66 900",
    "email": "handelpro@streamsoft.pl",
    "bankAccount": "52 1140 1850 0000 2403 1700 1001",
    "fax": "+48 68 45 66 933",
    "website": "www.streamsoft.pl",
    "note": "Uwagi na temat kontrahenta"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/get/{id}

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/get/4556505

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 4556505,
    "fullName": "Testowy kontrahent",
    "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Zielona Gora",
    "tin": "929-185-17-23",
    "regon": "081108705",
    "street": "al. Wojska Polskiego",
    "houseNo": "11",
    "flatNo": null,
    "postCode": "65-077",
    "post": "Zielona Góra",
    "phone": "+48 68 45 66 900",
    "email": "handelpro@streamsoft.pl",
    "bankAccount": "52 1140 1850 0000 2403 1700 1001",
    "fax": "+48 68 45 66 933",
    "website": "www.streamsoft.pl",
    "note": "Uwagi na temat kontrahenta"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/find

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:hasło -H "Content-Type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/find -d '{"size":10}'

Żądanie (JSON):

{
  "size":10
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
			{
				"id": 4556505,
				"fullName": "Testowy kontrahent",
				"shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
				"countryCode": "PL",
				"locality": "Zielona Gora",
				"tin": "929-185-17-23"
			},
			{
				"id": 4220208,
				"fullName": "Testowy kontrahent2",
				"shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
				"countryCode": "US",
				"locality": "New York",
				"tin": "111-111-11-11"
			}
		]
	}		
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/find

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"TEST","filters":[{"name":"countryCode","value":"US"}]}'

Żądanie (JSON):

{
	"page" : 1,
	"size" : 10,
	"text" : "TEST",
	"filters":
		[ 
			{
				"name": "countryCode",
				"value": "US"
			}
		]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 1,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "text": "TEST",
      "filters": [
        {
          "name": "countryCode",
          "value": "US"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 4553700,
        "fullName": "TESTOWY USA",
        "shortName": "USA-TEST",
        "countryCode": "US",
        "locality": "Chicago",
        "tin": "111-11-11-111"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/update -d '{"id":4556505,"fullName":"Testowy kontrahent","shortName":"KONTRAHENT TESTOWY","locality":"Zielona Góra","countryCode":"PL","tin":"929-185-17-23","regon":"081108705","street":"al.WojskaPolskiego","houseNo":"11","flatNo":"","postCode":"65-077","post":"ZielonaGóra","phone":"+48 68 45 66 900","email":"handelpro@streamsoft.pl","bankAccount":"52 1140 1850 0000 2403 1700 1001","fax":"+48 68 45 66 933","website":"www.streamsoft.pl","note":"Uwagi na temat kontrahenta"}'

Żądanie (JSON):

{	
    "id": 4556505,
	"fullName" : "Testowy kontrahent",
	"shortName" : "KONTRAHENT TESTOWY",
	"locality" : "Zielona Góra",
	"countryCode" : "PL",
	"tin" : "929-185-17-23",
	"regon" : "081108705",
	"street" : "al. Wojska Polskiego",
	"houseNo" : "11",
	"flatNo" : "",
	"postCode" : "65-077",
	"post" : "Zielona Góra",
	"phone" : "+48 68 45 66 900",
	"email" : "handelpro@streamsoft.pl",
	"bankAccount" : "52 1140 1850 0000 2403 1700 1001",
	"fax" : "+48 68 45 66 933",
	"website" : "www.streamsoft.pl",
	"note" : "Uwagi na temat kontrahenta"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 4556505,
    "fullName": "Testowy kontrahent",
    "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Zielona Góra",
    "tin": "929-185-17-23",
    "regon": "081108705",
    "street": "al. Wojska Polskiego",
    "houseNo": "11",
    "flatNo": null,
    "postCode": "65-077",
    "post": "Zielona Góra",
    "phone": "+48 68 45 66 900",
    "email": "handelpro@streamsoft.pl",
    "bankAccount": "52 1140 1850 0000 2403 1700 1001",
    "fax": "+48 68 45 66 933",
    "website": "www.streamsoft.pl",
    "note": "Uwagi na temat kontrahenta"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/delete/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/delete/19284001

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto kontrahenta."
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/gus/{nip}

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/customers/gus/9291849519

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": null,
    "fullName": "STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
    "shortName": "STREAMSOFT",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Zielona Góra",
    "tin": "9291849519",
    "regon": "081087825",
    "street": "Aleja Wojska Polskiego",
    "houseNo": "11",
    "flatNo": "",
    "postCode": "65-077",
    "post": "Zielona Góra",
    "phone": "",
    "email": "",
    "bankAccount": null,
    "fax": "",
    "website": "",
    "note": null
  }
}