API - Pozycje Dokumentu

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/

Metody

 • add – dodawanie nowego dokumentu
 • get – pobieranie danych dokumentu (wymagany id)
 • find – pobieranie listy dokumentów
 • update – aktualizowanie danych dokumentu (wymagany id)
 • delete – usuwanie dokumentu (wymagany id)
 • init – inicjalizowanie pustego dokumentu (zwraca dostępny numer porządkowy i domyślne ustawienia dla dokumentu)
 • mail – wysyłanie maila z dołączonym dokumentem sprzedaży PDF (wymagany id)
 • download – pobieranie dokumentu jako PDF (wymagany id)
 • payoff – spłacanie dokumentu (wymagany id)

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
orderNoNumer porządkowy (Lp.)Tylko do odczytuinteger
idArticleIdentyfikator produktu (jeżeli produkt jest zapisany w bazie)long
nameNazwa produktustring(512)
unitJednostka miary (domyślnie szt)

nowe jednostki automatycznie dodawane do bazy
string(30)
vatRateStawka VAT (domyślnie 23)string
priceCena jednostkowastring(999.99)
quantityIlośćstring(999.9999)
discountbonifikata/upust (domyślnie 0)(0.00-100.00) od 0% do 100%string(100.00)
gtuKod GTU

Dostępne: GTU_01 -> GTU_012
string
classCodeCN/PKWiUstring(40)
storeCodeKod magazynustring(5)
articleTypeTyp pozycji

Dostępne:
 • good - towar
 • service - usługa
string

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add -d '{"customer":{"id":4195100}}'

Żądanie (JSON):

{
	"customer" : {
		"id": 4195100
	}
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19284001,
    "ordinalNumber": 1,
    "documentName": "Faktura VAT 1/12/2019",
    "documentDate": "2019-12-04",
    "saleDate": "2019-12-04",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": 4195100,
      "fullName": "KONTRAHENT TESTOWY",
      "shortName": "TEST KONTRAH",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Zielona Góra",
      "tin": "1111111111",
      "regon": null,
      "street": "Testowa",
      "houseNo": "2",
      "flatNo": "1",
      "postCode": "65-140",
      "post": "Zielona Góra",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.00",
      "date": null,
      "table": null
    }
		"payment": {
      "method": "Przelew",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2019-12-24",
      "total": "0.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add -d '{"customer": {"id": 765012}, "items":[{"name": "PRODUKT X", "quantity": "1", "price": "21.22", "unit": "szt"}]}'

Żądanie (JSON):

{
	"documentDate": "2019-09-13",
	"ordinalNumber": 2,
	"customer": {
		"id" : 765012
	},
	"items":
	[ 
		{
			"name": "PRODUKT X",
			"unit": "szt",
			"vatRate": "23",
			"price": "21.22",
			"quantity": "1"
		}
	]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 3098578,
    "ordinalNumber": 3,
    "documentName": "Faktura VAT 3/09/2019",
    "documentDate": "2019-09-13",
    "saleDate": "2019-09-13",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": 765012,
      "fullName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
      "shortName": "KONTRAHENT TEST",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Warszawa",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Warszawa",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [
      {
        "id": 6853753,
        "idSaleDocument": null,
        "idArticle": null,
        "name": "PRODUKT X",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "price": "21.22",
        "quantity": "1.00",
        "discount": "0.00"
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.00",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2019-09-27",
      "total": "26.10",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "26.10"
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add -d '{"customer":{"id":41951002}}'

Żądanie (JSON):

{
	"customer" : {
		"id": 41951002
	}
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": false,
  "response": "Nie znaleziono obiektu o id=41951002"
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/get/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/get/3112414

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 3112414,
    "ordinalNumber": 7,
    "documentName": "Faktura VAT 7/01/2020",
    "documentDate": "2020-01-30",
    "saleDate": "2020-01-30",
    "salePlace": "Dobra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "partpaid",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": 738023,
      "fullName": "KONTRAHENT 1 - TEST",
      "shortName": "KONTRAHENT1",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Zielona Góra",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Zielona Góra",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [
      {
        "id": 6882115,
        "idArticle": 496332,
        "name": "TOWAR TESTOWY",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "8",
        "price": "10.50",
        "quantity": "2.00",
        "discount": "0.00"
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.00",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2020-02-13",
      "total": "22.68",
      "paid": "2.00",
      "ramain": "20.68"
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/find -d '{}'

Żądanie (JSON):

{}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 3,
      "page": 1,
      "size": 15,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
      {
        "id": 2924781,
        "ordinalNumber": 1,
        "documentName": "FAS 1/11/2019",
        "documentDate": "2019-11-27",
        "idCustomer": 765012,
        "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
        "documentType": "fas",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "new",
        "currencyCode": "PLN",
        "paymentTotal": "0.00",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "0.00"
      },
      {
        "id": 3098578,
        "ordinalNumber": 3,
        "documentName": "FAS 3/09/2019",
        "documentDate": "2019-09-13",
        "idCustomer": 765012,
        "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
        "documentType": "fas",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "new",
        "currencyCode": "PLN",
        "paymentTotal": "26.10",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "26.10"
      },
      {
        "id": 2707213,
        "ordinalNumber": 1,
        "documentName": "FAS 1/09/2019",
        "documentDate": "2019-09-13",
        "idCustomer": 738023,
        "customerName": "KONTRAHENT 1 - TEST",
        "documentType": "fas",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "paid",
        "currencyCode": "PLN",
        "paymentTotal": "0.00",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "0.00"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"","filters":[{"name":"year","value":2019}]}'

Żądanie (JSON):

{
	"page" : 1,
	"size" : 10,
	"text" : "",
	"filters":
		[ 
			{
				"name": "year",
				"value": 2019
			}
		]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "text": "",
      "filters": [
        {
          "name": "year",
          "value": "2019"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 2924781,
        "ordinalNumber": 1,
        "documentName": "FAS 1/11/2019",
        "documentDate": "2019-11-27",
        "idCustomer": 765012,
        "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
        "documentType": "fas",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "new",
        "currencyCode": "PLN",
        "paymentTotal": "0.00",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "0.00"
      },
      {
        "id": 3098578,
        "ordinalNumber": 3,
        "documentName": "FAS 3/09/2019",
        "documentDate": "2019-09-13",
        "idCustomer": 765012,
        "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
        "documentType": "fas",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "new",
        "currencyCode": "PLN",
        "paymentTotal": "26.10",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "26.10"
      }
    ]
  }
}

.

Przykład CURL:

.

Żądanie (JSON):

.

Odpowiedź (JSON):

.

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/delete/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/delete/19284001

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto dokument."
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/init

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/init -d '{"documentDate":"2020-01-01","documentType":"fas","documentFunction":"normal"}'

Żądanie (JSON):

{
	"documentDate" : "2020-01-01",
	"documentType" : "fas",
	"documentFunction" : "normal"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": null,
    "ordinalNumber": 1,
    "documentName": "Faktura VAT 1/01/2020",
    "documentDate": "2020-01-01",
    "saleDate": "2020-01-01",
    "salePlace": "Dobra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": null,
      "fullName": null,
      "shortName": null,
      "countryCode": "PL",
      "locality": null,
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": null,
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.00",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2020-01-15",
      "total": "0.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/mail

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/mail -d '{"idDocument":3112414,"mail":"pomoc@firmino.pl","title":"Tytuł maila","content":"Treść maila"}'

Żądanie (JSON):

{
	"idDocument" : 3112414,
	"mail" : "pomoc@firmino.pl",
	"title" : "Tytuł maila",
	"content" : "Treść maila"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "idDocument": 3112414,
    "documentName": "Faktura VAT 8/01/2020",
    "mail": "pomoc@firmino.pl"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/download/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/download/3112414

Odpowiedź:

Zwracany jest plik PDF o nazwie "dokument_3112414.pdf"

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/payoff/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/payoff/3112414

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Dokument został spłacony."
}