Przesyłanie danych o wysokości przelewów do ZUS z programu Aga na konto użytkownika Firmino

Przesyłanie danych o wysokości przelewów do ZUS z programu Aga na konto użytkownika Firmino

W celu przesłania danych o wysokości przelewów do ZUS na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Opcje -> Przelew do ZUS i kliknąć w ikonkę „Wyślij dane do serwisu Firmino”

Przesyłanie danych o wysokości przelewów do ZUS

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

Czy artykuł był pomocny?


Przesyłanie danych płacowych z programu Aga na konto użytkownika Firmino

Przesyłanie danych płacowych z programu Aga na konto użytkownika Firmino

W celu przesłania danych płacowych pracowników na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino.pl dane płacowe pracowników”

Przesyłanie danych płacowyc na konto użytkownika Firmino

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

Czy artykuł był pomocny?


Połączenie konta w Firmino z firmą w programie Aga - kadry i płace

Połączenie konta w Firmino z firmą w programie Aga - kadry i płace

W celu połączenia konta w serwisie Firmino z firmą w programie księgowym Aga, należy przejść 3 proste kroki:

1. W programie Aga – kadry i płace, wchodzimy w Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, gdzie zaznaczamy checkbox integracji i klikamy przycisk „Prośba o zgodę na integrację”.

Integracja z kontem Firmino

 

Wprowadzamy adres mailowy użytkownika Firmino i email zwrotny.

 • Email użytkownika Firmino (adres na który jest założone konto w Firmino)
 • Email zwrotny (adres biura rachunkowego/osoby prowadzącej księgowość w firmie – na ten adres zostanie wysłany kod aktywujący integrację w programie Ala)

2. Użytkownik Firmino otrzyma maila z prośbą o wyrażenie zgody na integrację. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany wcześniej adres zwrotny zostaje wysłany kod aktywujący integrację.

3. Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, tym razem klikając w przycisk „Aktywuj integrację”, gdzie  wprowadzamy otrzymany kod.

Aktywacja integracji z Firmino

 

Po zintegrowaniu programu Aga z kontem użytkownika Firmino.pl, możemy jeszcze ustawić dodatkowe parametry:

 • Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl – gdy ta opcja będzie zaznaczone, program Aga automatycznie po zamknięciu miesiąca wyśle rozliczenie na konto użytkownika Firmino.pl
 • Automatycznie wysyłaj załączniki do danych – gdy ta opcja będzie zaznaczona, użytkownik Firmino.pl poza w danymi w tabelach otrzyma również do pobrania dokumenty w formacie PDF

Aktywacja integracji z programem Firmino

Czy artykuł był pomocny?


Przesyłanie listy płac (PDF) z programu Aga na konto klienta w Firmino

Przesyłanie listy płac (PDF) z programu Aga na konto klienta w Firmino

Jeżeli już zintegrowaliśmy program Aga – kadry i płace z kontem klienta w serwisie Firmino.pl, to wystarczy przejść do III zakładki w ustawieniach firmy, gdzie zaznaczamy checkbox „Automatycznie wysyłaj załączniki do danych”.

Automatycznie wysyłaj załączniki do danych firmy

Po rozliczeniu płac wystarczy kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino dane płacowe pracowników”, a razem z wszystkimi danymi płacowymi zostaną również przesłane wydruki listy płac w formacie PDF.

Wyślij dane płacowe pracowników

Przed samą wysyłką program poprosi nas jeszcze o uzupełnienie danych do wydruku.

Uzupełnienie danych listy płac do wydruku

Klient po zalogowaniu do Firmino, będzie mógł pobrać listę płac z poziomu zakładki Księgowość -> Pracownicy -> Lista płac.

Czy artykuł był pomocny?


Wysyłanie rozliczenia właścicieli (PIT-5) z programu Ala na konto użytkownika Firmino

Wysyłanie rozliczenia właścicieli (PIT-5) z programu Ala na konto użytkownika Firmino

Dane dotyczące rozliczenia właściciela (PIT-5) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

 • Automatycznie, po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”)
 • Ręcznie, z poziomu zakładki „PIT-5”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”

Wysłanie PIT-5

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Właściciel.

Dane dot. PIT-5 wyświetlą się użytkownikowi, jedynie w sytuacji gdy Imię i nazwisko operatora Firmino.pl, jest takie samo jak imię i nazwisko właściciela firmy wprowadzonego w programie Ala.

Czy artykuł był pomocny?


Wysyłanie rozliczenia firmy (VAT-7) z programu Ala na konto użytkownika Firmino

Wysyłanie rozliczenia firmy (VAT-7) z programu Ala na konto użytkownika Firmino

Dane dotyczące rozliczenia firmy (VAT-7) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

 • Automatycznie po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”).
 • Ręcznie, z poziomu zakładki „Rozlicz firmę”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”.

Wysyłanie VAT-7 na konto użytkownika Firmino

 

Po chwili dane VAT-7 znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Firma.

Dane VAT-7 na koncie użytkowania Firmino

Czy artykuł był pomocny?


Import i księgowanie faktur z Firmino w programie Ala - księga podatkowa

Import i księgowanie faktur z Firmino w programie Ala - księga podatkowa

W celu zaimportowania wszystkich dokumentów wprowadzonych przez użytkownika Firmino (sprzedaż, zakup, koszty) do programu księgowego Ala, przechodzimy do zakładki Księgowość -> Import poleceń księgowania i postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

 • Wybieramy opcję Odczytaj polecenia księgowania -> Import z serwisu Firmino.pl Źródło importu dokumentów

 

 • Określamy przedział czasowy z jakiego mają być pobrane dokumenty

 

Pobierz dokumenty wystawione

Data końcowa zostanie wprowadzona na koncie użytkownika Firmino, jako data ostatniego księgowania i tym samym nie będzie możliwe wystawienie kolejnych dokumentów z tą bądź wcześniejszą datą.

 • Program Ala pobierze wszystkie dostępne dokumenty, które następnie możemy zweryfikować i ostatecznie zaksięgować opcją „Zaksięguj polecenia księgowania”.

Zaksięguj polecenia księgowania

Czy artykuł był pomocny?


Nabywca i odbiorca na fakturze

Nabywca i odbiorca na fakturze

W celu wystawienia faktury na dane odbiorcy inne niż nabywcy, należy zaznaczyć parametr Dokument posiada innego odbiorcę

Nabywca i odbiorca na fakturze

 

Następnie można wybrać odbiorcę jaki ma znaleźć się na wydruku faktury.

Nabywca i odbiorca na fakturze

Odbiorca musi być wcześniej dodany do bazy kontrahentów (CRM → Kontrahenci).

Czy artykuł był pomocny?


Uwagi na wydruku faktury

Uwagi na wydruku faktury

Jeżeli chcemy dodać jakieś uwagi do wydruku na fakturze, możemy to zrobić w sekcji „Uwagi” w formularzu dokumentu. Służy do tego pole „Uwagi do wydruku pod dokumentem”

Uwagi do dokumentu

 

Natomiast, jeżeli mamy jakieś stałe uwagi, które chcemy, żeby zawsze pojawiały się pod wydrukiem dokumentu, możemy to zrobić w sekcji „Ustawienia” → „Wydruki” → „Uwagi, etykiety”, służy do tego pole „Domyślne uwagi drukowane pod dokumentem sprzedaży”.

Stałe uwagi do dokumentów

Czy artykuł był pomocny?


Szablon wiadomości z wysłaną fakturą

Szablon wiadomości z wysłaną fakturą

 1. Edytor wiadomości
 2. Dostępne parametry

Edytor wiadomości

W celu konfiguracji domyślnej wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Email, gdzie znajduje jest edytor treści. Dostępne są w nim standardowe funkcje formatowania (pogrubienie, kursywa, wyrównanie, itd.),. Natomiast po przez kliknięcie w ikonę <>, możliwe jest wgrania własnego kodu HTML z szablonem maila.

Konfiguracja domyślnej wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą

Dostępne parametry

Edytując oba pola, możemy skorzystać z parametrów, które będą podstawiać odpowiednie dane odnoszące się do wysyłanego w danej chwili dokumentu. Dostępne tam mamy następujące parametry:

 • @{company} – dane firmy (z ustawień konta)
 • @{document_date} – data dokumentu
 • @{document_quota} – wartość dokumentu
 • @(document_name_and_type} – nazwa i rodzaj dokumentu (np. Faktura VAT PRO FORMA)
 • @{document_data_year} – rok dokumentu
 • @{document_data_month} – miesiąc dokumentu
 • @{document_sale_data_year} – data sprzedaży (rok)
 • @{document_sale_data_month} – data sprzedaży (miesiąc)
 • @{payU_link} – link do płatności elektronicznych PayU

Czy artykuł był pomocny?