API - Waluta

Opis

Obiekt currency znajdujący się wewnątrz obiektu sale-documents używany jest przy dokumentach walutowych do przetrzymywania informacji o użytej walucie i jej kursie na dany dzień.

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
codeKod waluty (domyślnie PLN)ISO 4217string(3)
rateKurs waluty (domyślnie 1.000000)Tylko do odczytustring(99.999999)
dateData kursu (wg tabeli kursów)string(yyyy-mm-dd)
tableNazwa tabeli kursówTylko do odczytustring

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/add -d '{"customer":{"id":4195100}}'

Żądanie (JSON):

{
	"customer" : {
		"id": 4195100
	}
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19284001,
    "ordinalNumber": 1,
    "documentName": "Faktura VAT 1/12/2019",
    "documentDate": "2019-12-04",
    "saleDate": "2019-12-04",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": 4195100,
      "fullName": "KONTRAHENT TESTOWY",
      "shortName": "TEST KONTRAH",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Zielona Góra",
      "tin": "1111111111",
      "regon": null,
      "street": "Testowa",
      "houseNo": "2",
      "flatNo": "1",
      "postCode": "65-140",
      "post": "Zielona Góra",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.00",
      "date": null,
      "table": null
    }
		"payment": {
      "method": "Przelew",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2019-12-24",
      "total": "0.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    }
  }
}