Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury

Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury

W zakładce Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety, możemy włączyć funkcję umożliwiającą wyświetlanie listy niezapłaconych przez kontrahenta dokumentów. Lista pojawi się na wydruku faktury.

Lista niezapłaconych dokumentów

 

Użytkownik ma do wyboru 3 opcje:
→ Nie drukuj – funkcja jest wyłączona.
→ Drukuj niezapłacone – system wydrukuje w uwagach wszystkie niezapłacone przez kontrahenta dokumenty.
→ Drukuj niezapłacone (po terminie) – system wydrukuje w uwagach listę dokumentów niezapłaconych, którym minął termin płatności.

Czy artykuł był pomocny?


Bonifikata, Rabat, Upust, Opust - zmiana nagłówka kolumny

Bonifikata, Rabat, Upust, Opust - zmiana nagłówka kolumny

Firmino pozwala na dowolne ustawienie nazwy nagłówka dla kolumny, w której określona jest wysokość rabatu dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety i w polu Nagłówek dla bonifikaty – określić formę nagłówka. Mamy tu do wyboru Bonifikata, Rabat, Upust, Opust.

 

Nagłówek dla bonifikaty

Czy artykuł był pomocny?


Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”

Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”

W celu usunięcia pola „Miejsce wystawienia” z wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczyć parametr Ukrywaj pole „Miejsce wystawienia”

 

Ukrywanie pola "Miejsce wystawienia"

Czy artykuł był pomocny?


Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze

Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze

Jeżeli korzystamy z usług kancelarii prawnej, czy innej instytucji, która zajmuje się naszymi wierzytelnościami i chcemy aby na fakturze była pieczęć prewencyjna, to wystarczy że przejdziemy do zakładki Ustawienia → Wydruki → Pieczęć prewencyjna i wgramy odpowiedni plik graficzny.

 

Pieczęć prewencyjna na fakturze

 

 

Przykładowy wydruk z pieczęcią prewencyjną:

Dokument z pieczęcią prewencyjną

Czy artykuł był pomocny?


Duplikat faktury

Duplikat faktury

W celu wystawienia duplikatu dokumentu sprzedażowego przechodzimy do zakładki Sprzedaż → Dokumenty. Następnie odnajdujemy dokument, do którego chcemy wystawić duplikat, wybieramy opcję Akcje → Drukuj.

Wystawienie duplikatu dokumentu sprzedażowego

 

W oknie, które się pojawi, zmieniamy rodzaj wydruku z Oryginał na Duplikat i klikamy Drukuj. Gotowe!

Duplikat faktury

Czy artykuł był pomocny?


„Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury

„Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury

Po zmianach przepisów w 2013 roku, nie jest obowiązkowe drukowanie etykiet „Oryginał” „Kopia” na fakturze, dlatego w Firmino te oznaczenia są domyślnie ukryte. Jednak jest możliwość ich przywrócenia. Wystarczy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i odznaczyć zaznaczony na poniższym screenie checkbox.

 

Ukrywanie pole z typem wydruku

Czy artykuł był pomocny?


Faktury w języku obcym

Faktury w języku obcym

Firmino umożliwi wydruk dokumentów sprzedażowych w języku:

  • polskim,
  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim,
  • włoskim,
  • hiszpańskim.

Aby wydrukować dokument w jednym z w/w języków wystarczy go wybrać w oknie potwierdzającym wydruk. Zarówno w podsumowaniu dokumentu, jak i z poziomu okna Akcje → Drukuj.

wydruk w jezyku obcym

Czy artykuł był pomocny?


Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)

Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)

W zakładce Ustawienia → Wydruki → Szablon, możemy wybrać układ graficzny i kolorystycznych dla wydruków wystawianych przez nas dokumentów. Do wyboru mamy 4 szablony w kilku wersjach kolorystycznych.

 

Zmiana wyglądu faktury

Czy artykuł był pomocny?


Logo firmy na fakturze

Logo firmy na fakturze

W celu dodania logotypu firmy na wydruki faktur, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Logotyp i wgrać odpowiedni plik graficzny (Przesyłany plik z logotypem powinien być w formacie: .jpg, .jpeg, .png lub .gif. Wymiary powinny wynosić minimalnie 120×60 pikseli, a maksymalnie 720×480 pikseli).

Czy artykuł był pomocny?


Konfiguracja ustawień konta pocztowego

Konfiguracja ustawień konta pocztowego

W celu skonfigurowania ustawień konta pocztowego dla operatora, należy przejść do zakładki: Ustawienia → Konto → Operator, gdzie wybieramy użytkownika jakiemu chcemy skonfigurować pocztę, przechodząc następnie do sekcji Ustawienia skrzynki pocztowej.

 

Konfiguracja ustawień konta pocztowego

 

Po zaznaczeniu checkboxa Aktywuj własne ustawienia skrzynki pocztowej, uzupełniamy dane:

  • dostawca poczty
  • adres e-mail i nazwę wyświetlaną jako nadawca wiadomości
  • oraz dane dostępowe do serwera pocztowego (host, port, nazwę użytkownika i hasło) – dane te można znaleźć na stronie dostawcy usług pocztowych.

Następnie klikając w Przetestuj połączenie, weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych i zapisujemy ustawienia.

Zobacz także:

Zaloguj się na swoje konto Google i przejdź do ustawień bezpieczeństwa. W sekcji Logowanie się w Google włącz weryfikację dwuetapową.

 

 

Następnie dodaj hasło dla aplikacji.

 

Wybierz aplikację Poczta

 

Urządzenie, które należy wybrać to Inna opcja (własna nazwa)

 

Podaj nazwę (np. Firmino.pl) i kliknij Wygeneruj

 

Wygenerowane hasło należy skopiować i użyć w konfiguracji konta pocztowego na koncie Streamsoft Firmino jako hasło SMTP.

Czy artykuł był pomocny?