API - Dokumenty Zakupowe

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/

Metody

 • add – dodawanie nowego dokumentu
 • get – pobieranie danych dokumentu (wymagany id)
 • find – pobieranie listy dokumentów
 • update – aktualizowanie danych dokumentu (wymagany id)
 • delete – usuwanie dokumentu (wymagany id)
 • init – inicjalizowanie pustego dokumentu (zwraca dostępny numer porządkowy i domyślne ustawienia)
 • payoff – spłata dokumentu

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
idIdentyfikatorbraklong
documentNameNazwa dokumentu (przykład: Zamówienie 1/11/2019)Tylko do odczytustring
externalDocumentDokument zewnętrznybrakstring
documentDateData wystawienia dokumentu (domyślnie aktualna data)brakstring(yyyy-mm-dd)
saleDateData sprzedaży (domyślnie aktualna data)brakstring(yyyy-mm-dd)
notesUwagi do dokumentubrakstring
documentTypeTyp dokumentu (domyślnie "faz" - faktura zakupu)

Dostępne:
 • faz - Faktura zakupu (domyślny)
 • fhanz - Rachunek zakupu
 • fi -faktura importowa
 • fnw - nabycie wewnątrzwspólnotowe

brakstring
documentStateStatus dokumentu (domyślnie "new" - Nowy, wystawiony)

Dostępne:
 • new - nowy
 • partpaid - częściowo zapłacony
 • paid - zapłacony
 • cancelled - anulowany

Tylko do odczytustring
priceTypeDokument liczony od Netto lub Brutto (domyślnie "net")

Dostępne:
 • net - netto
 • gross - brutto
brakstring

Pozostałe pola

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/add -d '{"customer": {"id": 4640700}, "items":[{"name": "PRODUKT X", "quantity": "1", "price": "21.22", "unit": "szt"}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "externalDocument": "Testowy dokument",
  "customer" : {
    "id": 4640700
  },
   "items":
  [ 
    {
      "name": "PRODUKT X",
      "unit": "szt",
      "vatRate": "23",
      "price": "21.22",
      "quantity": "1"
    }
  ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 37280,
    "externalDocument": "Testowy dokument",
    "purchaseDate": "2022-09-30",
    "documentDate": "2022-09-30",
    "priceType": "net",
    "documentType": "faz",
    "documentName": "Faktura zakupu - Testowy dokument",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "items": [
      {
        "orderNo": 1,
        "idArticle": null,
        "name": "PRODUKT X",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "price": "21.22",
        "quantity": "1.0000",
        "discount": "0.00"
      }
    ],
    "customer": {
      "id": 4640700,
      "fullName": "Kontrahent Testowy",
      "shortName": "KONTRAHENT TEST",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Warszawa",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Warszawa",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2022-10-14",
      "total": "26.10",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "26.10"
    },
    "notes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/init

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/init -d '{"documentDate":"2020-01-01","documentType":"fas"}'

Żądanie (JSON):

{
  "documentDate" : "2020-01-01",
  "documentType" : "faz"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": null,
    "externalDocument": null,
    "purchaseDate": "2020-01-01",
    "documentDate": "2020-01-01",
    "priceType": "net",
    "documentType": "faz",
    "documentName": "Faktura zakupu",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "items": [],
    "customer": {
      "id": null,
      "fullName": null,
      "shortName": null,
      "countryCode": "PL",
      "locality": null,
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": null,
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2022-10-14",
      "total": "0.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    },
    "notes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/find
Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"","filters":[{"name":"year","value":2019}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "page" : 1,
  "size" : 10,
  "text" : "",
  "filters":
    [ 
      {
        "name": "year",
        "value": 2019
      }
    ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 1,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": "",
      "filters": [
        {
          "name": "year",
          "value": "2019"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 37206,
        "documentName": "Testowy33",
        "documentDate": "2019-09-13",
        "idCustomer": 4640002,
        "customerName": "Testowy 6",
        "documentType": "FI",
        "documentFunction": "normal",
        "documentState": "new",
        "currencyCode": "USD",
        "paymentTotal": "26.10",
        "paymentPaid": "0.00",
        "paymentRemain": "21.22"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/update -d {"id":37206,"externalDocument":"Testowy poprawiony", "purchaseDate":"2019-09-14", "documentDate":"2019-09-14", "priceType":"net", "documentType":"fi"}}

Żądanie (JSON):

{
    "id": 37206,
    "externalDocument": "Testowy poprawiony",
    "purchaseDate": "2019-09-14",
    "documentDate": "2019-09-14",
    "priceType": "net",
    "documentType": "fi"
 }

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 37206,
    "externalDocument": "Testowy poprawiony",
    "purchaseDate": "2019-09-14",
    "documentDate": "2019-09-14",
    "priceType": "net",
    "documentType": "fi",
    "documentName": "Faktura importowa - Testowy poprawiony",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "items": [],
    "customer": {
      "id": 4640002,
      "fullName": "Kontrahent Testowy",
      "shortName": "KONTRAHENT TEST",
      "countryCode": "US",
      "locality": "Warszawa",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Warszawa",
      "phone": null,
      "email": "m.wojtczak@streamsoft.pl;",
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2022-10-11",
      "total": "0",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    },
    "notes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/payoff/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/payoff/3112414

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Dokument został spłacony."
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/delete/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/purchase-documents/delete/19284001

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto dokument."
}