API - Towary i usługi

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/

Metody

 • add – dodanie nowego produktu/usługi
 • get – pobranie danych o produkcie/usłudze (wymagany id)
 • find – pobranie listy produktów/usług
 • update – aktualizacja danych produktu/usługi (wymagany id)
 • delete – usuwanie produktu/usługi (wymagany id)

Pola

ParametrOpisWymaganyTyp danych
idIdentyfikatorlong
nameNazwa produktu/usługiTakstring(512)
codeKod produktu/usługiTakstring(40)
typeRodzaj (good - towar, service - usługa) (domyślnie good)string
unitJednostka miary (domyślnie j.m. w systemie [szt])string(30)
vatRateDomyślna stawka VAT (23, 8, 7, 5, 0, zw, np, oo, npue, 0pp) (domyślnie 23)string
classCode Kod klasyfikacji (PKWiU)string(40)
priceNetCena netto (domyślnie 0.00)string(999.99)
priceGrossCena brutto (domyślnie 0.00)string(999.99)
quantityIlość w magazynie (domyślnie 0.0000)string(999.9999)
noteNotatkastring(250)

Filtry

Obiekt filtrów

{
 "sortField": "fieldName",
 "sortOrder": "desc",
 "text": "searchText",
 "filters": [
  {
   "name": "filterName",
   "value": "filterValue"
  }
 ]
}

Dostępne filtry

OpisNazwa filtruDostępne wartości
Typ produktu„type”good, service

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/add -d '{"name":"PRODUKT TESTOWY","code":"1234"}'

Żądanie (JSON):

{
	"name" : "PRODUKT TESTOWY",
	"code" : "1234"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 482213,
    "name": "PRODUKT TESTOWY",
    "code": "1234",
    "type": "good",
    "unit": "szt",
    "vatRate": "23",
    "classCode": null,
    "priceNet": "0.00",
    "priceGross": "0.00",
    "quantity": "0.00",
    "note": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/add -d '{"name":"TOWAR TESTOWY","code":"TEST-123","classCode":"123","type":"good","unit":"szt","vatRate":"8","quantity":"13","priceNet":"10.50","note":"Notka do towaru"}'

Żądanie (JSON):

{
	"name" : "TOWAR TESTOWY",
	"code" : "TEST-123",
	"classCode" : "123",
	"type" : "good",
	"unit" : "szt",
	"vatRate" : "8",
	"quantity" : "13",
	"priceNet" : "10.50",
	"note" : "Notka do towaru"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 496332,
    "name": "TOWAR TESTOWY",
    "code": "TEST-123",
    "type": "good",
    "unit": "szt",
    "vatRate": "8",
    "classCode": "123",
    "priceNet": "10.50",
    "priceGross": "11.34",
    "quantity": "13.00",
    "note": "Notka do towaru"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/get/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/sale-documents/get/482213

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 482213,
    "name": "PRODUKT TESTOWY 1234",
    "code": "1234",
    "type": "good",
    "unit": "szt",
    "vatRate": "23",
    "classCode": null,
    "priceNet": "0.00",
    "priceGross": "0.00",
    "quantity": "0.00",
    "note": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/find

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/find -d '{"size":10}'

Żądanie (JSON):

{
	"size" : "10"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
      {
        "id": 482208,
        "name": "PRODUKT 1",
        "code": "123-456",
        "type": "good",
        "unit": "szt",
        "classCode": null,
        "quantity": "0.00"
      },
      {
        "id": 482213,
        "name": "PRODUKT 2",
        "code": "891-211",
        "type": "good",
        "unit": "szt",
        "classCode": null,
        "quantity": "0.00"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/find

Przykład CURL:

curl -X POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"TEST","filters":[{"name":"type","value":"good"}]}'

Żądanie (JSON):

{
	"page" : "1",
	"size" : "10",
	"text" : "TEST",
	"filters":
		[ 
			{
				"name": "type",
				"value": "good"
			}
		]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "text": "TEST",
      "filters": [
        {
          "name": "type",
          "value": "good"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 482208,
        "name": "TEST 1",
        "code": "12345678",
        "type": "good",
        "unit": "szt",
        "classCode": null,
        "quantity": "0.00"
      },
      {
        "id": 482213,
        "name": "PRODUKT TESTOWY 2",
        "code": "1234",
        "type": "good",
        "unit": "szt",
        "classCode": null,
        "quantity": "0.00"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/update -d '{"name":"TOWAR TESTOWY","code":"TEST-123",
"classCode":"123","type":"good","unit":"szt","vatRate":"8","quantity":"13","priceNet":"10.50","note":"Notka do towaru"}'

Żądanie (JSON):

{
	"id": 496332,
	"name" : "TOWAR TESTOWY",
	"code" : "TEST-123",
	"classCode" : "123",
	"type" : "good",
	"unit" : "szt",
	"vatRate" : "8",
	"quantity" : "13",
	"priceNet" : "10.50",
	"note" : "Notka do towaru"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 496332,
    "name": "TOWAR TESTOWY",
    "code": "TEST-123",
    "type": "good",
    "unit": "szt",
    "vatRate": "8",
    "classCode": "123",
    "priceNet": "10.50",
    "priceGross": "11.34",
    "quantity": "13.00",
    "note": "Notka do towaru"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/delete/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/articles/delete/19284001

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto produkt."
}