Ewidencja Przychodu (Ryczałt)

Ewidencja Przychodu (Ryczałt)

Podgląd Ewidencji Przychodu

Ewidencja Przychodu dostępna jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> Ewidencja Przychodów. W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem przychodów według stawek ryczałtu.

Podgląd Ewidencji Przychodu

 

Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do ewidencji z danego miesiąca.

Ewidencja miesiąca

 

Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.

Ewidencja różnych miesięcy

Wydruk Ewidencji Przychodu

Ewidencje z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj” ,

Wydruk ewidencji przychodu

 

Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.

Wydruk ewidencji

Ustalanie stawki ryczałtu dla dokumentu sprzedaży

Uruchamiając moduł księgowy określiliśmy podstawową stawkę ryczałtu według którego są wystawiane faktury sprzedaży. Dla każdej faktury możemy indywidualnie zmienić stawkę ryczałtu. Można to zrobić w sekcji „Księgowanie”, w formularzu dokumentu sprzedaży.

Ustalanie stawki ryczałtu dla dokumentu sprzedaży

Czy artykuł był pomocny?


Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Podgląd KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów dostępna jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> KPiR.

KPiR w Firmino

 

W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem przychodów, kosztów i dochodów.

Miesiące w KPiR

 

Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do księgi z danego miesiąca.

 

Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.

Nawigacja pomiędzy miesiącami

Wydruk KPiR

Księgę z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj” ,

Drukowanie miesiąca

 

Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.
Drukowanie miesiąca w KPiR

Zasady dodawania wpisów do KPiR

Wpisy w księdze podatkowej pojawiają się na podstawie wystawianych faktur sprzedaży jak i również wprowadzanych dokumentów zakupowych i kosztowych.

Dokumenty sprzedażowe i zakupowe trafiają odpowiednio do kolumny 7 i 10. Natomiast sposób księgowania kosztu możemy określić w sekcji „Księgowanie” w formularzu dokumentu kosztowego

Korzystając z doradcy wprowadzania kosztu, nie musimy uzupełniać tych danych, Streamsoft Firmino zrobi to za nas.

Opis zdarzenia gospodarczego

Opisy zdarzeń gospodarczych dodawane są automatycznie przez system, można je zmienić w sekcji „Księgowanie” w formularzach dokumentów sprzedażowych, zakupowych i kosztowych.

Sprzedaż:

Opis zdarzenia gospodarczego

 

Zakup:

Zakup towarów handlowych

 

Koszty:

Księgowanie kosztu

Numeracja wpisów w KPiR

Sposób numeracji w KPiR ustalamy podczas uruchomienia księgowości i możemy ją zmienić na początku roku. Zgodnie z przepisami dostępne są 2 sposoby numeracji „miesięczna” i „roczna”.

 • Miesięczna – wpisy w każdym miesiącu liczone są osobno
 • Roczna – jest jedna ciągła numeracja przez cały rok

Czy artykuł był pomocny?


Rozliczanie miesiąca

Rozliczanie miesiąca

W celu rozliczenia miesiąca, należy przejść do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc. Następnie kliknąć w wybrany miesiąc. Uruchomi się kreator, który przeprowadza krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca może zawierać od 3 do 4 kroków.

Rozliczanie miesiąca

Krok 1. Weryfikacja dokumentów

Przed rozpoczęciem naliczania przez system wysokości składek ZUS, podatku dochodowego i VAT należy potwierdzić, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do systemu (sprzedaż, koszty, zakup).

Weryfikacja dokumentów

Krok 2. Składki ZUS

Po kliknięciu Wylicz składki ZUS system wygeneruje deklarację ZUS-DRA, wyliczy składki ZUS za dany okres oraz podpowie numer konta, na jaki należy wykonać przelew.

Wylicz składki ZUS

 

Deklarację ZUS-DRA należy przesłać do ZUS korzystając ze swojego profilu ZUS PUE. Dokładna instrukcja znajduje się pod tym linkiem: https://www.firmino.pl/pomoc/skladki-zus/#wysylka-deklaracji-zus-dra-za-pomoca-platformy-pue-zus

ZUS DRA

Po wysłaniu deklaracji i wykonaniu przelewu można potwierdzić rozliczenie ZUS.

Na wysokość podstawy od jakiej naliczane są składki ZUS za dany miesiąc, ma wpływ kwota przelewu do ZUS w danym miesiącu. System automatycznie podpowiada kwotę z poprzedniego wyliczenia, którą w razie konieczności możemy zmienić, klikając w button edytuj.

Krok 3. Podatek dochodowy

Przed wyliczeniem podatku dochodowego można wybrać przysługującą ulgę podatkową, a następnie kliknąć Wylicz podatek dochodowy

Wybór ulgi podatkowej

 

System wyliczy podatek i podpowie numer konta podatkowego do przelewu. Po wykonaniu przelewu można potwierdzić rozliczenie podatku.

Wyliczenie podatku pochodowego

Krok 4. Podatek VAT

Proces rozliczenia podatku VAT składa się z kilku mniejszych etapów. W zależności od tego, czy rozliczamy tylko sprzedaż krajową, czy też podlegamy pod VAT-UE – kreator będzie mniej lub bardziej rozbudowany, zawierając dodatkowe deklaracje do wygenerowania i wysłania.

 

JPK
Po kliknięciu w Utwórz JPK-V7M, system naliczy podatek i wygeneruje deklarację JPK-V7M.

Naliczenie podatku i wygenerowanie deklaracji JPK-V7M

 

Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości:

• utwórz ponownie
• wystaw korektę
• edytuj
• podgląd
• wyślij do e-Deklaracje

Plik kontrolny JPK-V7M

 

Wybierając wysyłkę do serwisu e-Deklaracje, system poprosi o podanie kwoty przychodów z ubiegłego roku – jest to wymóg autoryzacyjny przesyłanych danych.

Wysyłka do e-Deklaracji

 

Następnie można sprawdzić status wysyłki, pobrać UPO i przejść do następnego etapu.

Status EPUAP

 

Potwierdzenie przelewu

Na tym etapie należy potwierdzić wykonanie przelewu i rozliczenie podatku VAT.

Potwierdzenie przelewu

Krok 5. Zamknięcie miesiąca

W ostatnim kroku zamykamy miesiąc.

Zamknięcie miesiąca

Na liście, miesiące zamknięte oznaczone są symbolem zamkniętej kłódki. W razie konieczności (np. wystawienia korekty deklaracji) możemy ponownie otworzyć miesiąc korzystając z opcji Akcje -> Otwórz miesiąc.

Czy artykuł był pomocny?


Wprowadzanie kosztów

Wprowadzanie kosztów

Koszty w Streamsoft Firmino dodaje się w 3 prostych krokach.

Krok 1: Wybranie grupy jakiej dotyczy koszt

Przechodzimy do sekcji Koszty i wybieramy opcję „Dodaj Koszt” , pojawi się lista grup – tutaj wybieramy czego dotyczy nasz koszt.

Grupa kosztu

 

Krok 2: Określenie rodzaju kosztu

Do każdej grupy przypisane są szczegółowe rodzaje kosztu. Np. Wybierając „Samochód”, możemy określić, że nasz koszt to „Zakup paliwa”

Określenie rodzaju kosztu

 

Krok 3: Wprowadzenie danych z dokumentu kosztowego

Numer faktury, data, kontrahent, kwota, itd.

Wprowadzenie danych z dokumentu kosztowego

Po zapisaniu dokument zostanie odpowiednio zaksięgowany.

Czy artykuł był pomocny?


Uruchomienie modułu „Księgowość Online”

Uruchomienie modułu „Księgowość Online”

W celu włączenia modułu „Księgowość Online” przechodzimy do zakładki „Księgowość -> Księgowość w Firmino”.

Księgowość w Firmino

 

Następnie klikamy w button „Tak, chcę wypróbować Księgowość Online”

Księgowość Online w Firmino

Uruchomi się kreator, który w kilku krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.

 

Krok 1 – Określamy rodzaj prowadzonej działalności i status (czy to jest nowo założona działalność, czy może rozliczaliśmy się do tej pory w innym programie, bądź też rozliczało nas biuro rachunkowe).

Rodzaj prowadzonej działalności

 

Krok 2 – Uzupełniamy podstawowe dane dotyczące rozliczania naszej firmy:

 • Od kiedy prowadzimy działalność
 • Od jakiego miesiąca chcemy rozpocząć, rozliczać się w Streamsoft Firmino
 • Na jakich zasadach prowadzimy księgowość (KPiR bądź Ryczałt)
 • Sposób numeracji w księdze

Zasady prowadzenia firmy

 

Krok 3 – Uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń podatku VAT. Jeżeli nie jesteśmy płatnikiem VAT, odznaczamy checkbox i przechodzimy do kolejnego kroku.

Księgowość Online - VAT

 

Krok 4 – Uzupełniamy brakujące dane właściciela firmy (dane będą niezbędne np. do prawidłowego wygenerowania deklaracji podatkowej).

Dane właściciela firmy

 

Krok 5 – potwierdzamy/uzupełniamy dane adresowe właściciela (o ile są inne niż dane adresowe)

Dane adresowe właściciela firmy

 

Krok 6 – uzupełniamy dane dotyczące formy opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy) i sposobu płatności zaliczek na podatek dochodowy ( miesięcznie / kwartalnie )

Dane Urzędu Skarbowego

 

Krok 7 – W ostatnim kroku uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń z ZUS:

 • wybieramy oddział NFZ pod który podlega właściciel firmy
 • wprowadzamy numer konta ZUS do odprowadzania składek. Swój numer konta można sprawdzić w serwisie eskladka.pl 
 • określamy dodatkowe (opcjonalne parametry)
  • czy właściciel firmy poza prowadzeniem działalności, jest też zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie
  • czy podlegamy preferencyjnym składkom ZUS (pierwsze 2 lata działalności)
  • czy chcemy odprowadzać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • możemy również ponieść podstawy naliczeń składek – jeżeli chcemy odprowadzać wyższe składki społeczne

Dane ZUS właściciela firmy

Po zapisaniu, moduł „Księgowość Online” zostanie włączony.

Czy artykuł był pomocny?


JPK

JPK

Funkcjonalność dotycząca JPK w Streamsoft Firmino, dostępna jest z poziomu zakładki „Księgowość” -> „JPK”. Podczas pierwszego uruchomienia system poprosi o uzupełnienie brakujących danych firmy (o ile nie były wcześniej wprowadzone).

jpk-brakujace-dane

 

Generowanie pliku JPK_VAT

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT, klikamy w opcję „Dodaj JPK”. Następnie w formularzu uzupełniamy niezbędne dane:

 • okres za jaki ma być wygenerowany plik JPK
 • cel złożenia (deklaracja lub korekta)
 • urząd skarbowy do którego jest kierowany plik JPK

Na koniec zapisujemy.

jpk-formularz

 

Wygenerowany JPK_VAT znajduje się na liście plików w zakładce „Księgowość” -> „JPK”.

jpk-lista

Czy artykuł był pomocny?


Jak wystawić fakturę

Jak wystawić fakturę

Faktura to dokument świadczący o zaistniałej transakcji handlowej wystawiany w dwóch egzemplarzach – dla sprzedawcy i nabywcy. Niezależnie od tego, czy jest to dokument w formie papierowej czy elektronicznej, aby mógł zostać uznany za fakturę, powinien zawierać niezbędne elementy zgodne z ustawą VAT.

Każdy jej rodzaj sporządzany jest według określonych zasad. Faktura VAT, faktura vat marża, faktura zaliczkowa, faktura walutowa, faktura eksportowa, faktura korygująca – te dokumenty łatwo wygenerujesz w programie do faktur Streamsoft Firmino.

Faktura w 3 krokach ze Streamsoft Firmino

W celu wystawienia faktury należy wybrać opcję „Wystaw fakturę”. Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu ekranu startowego, jak i w zakładce Sprzedaż.

Otworzy się formularz dokumentu sprzedażowego, który składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Pozycje, Rozliczenie, Uwagi). Fakturę wystawimy w 3 prostych krokach.

 

1. Wybór kontrahenta

W pierwszym kroku wprowadzamy dane kontrahenta. Możemy go wybrać z bazy kontrahentów poprzez kliknięcie w lupę lub dodać nowego, naciskając plus.

Kontrahent

 

2. Uzupełnienie pozycji

W drugim kroku uzupełniamy pozycję towaru lub usługi. Tutaj również wybierzemy ją z kartoteki lub wprowadzimy nową przez dodanie jej do bazy.

Pozycja

 

3. Warunki rozliczenia

W ostatnim kroku określamy warunki rozliczenia faktury, czyli sposób i termin płatności.

Rozliczenie

Klikamy Zapisz. Gotowe! Możemy wysłać fakturę na e-mail kontrahenta lub zapisać do pliku PDF.

 

Drukowanie

Wystawianie faktury – dodatkowe ustawienia

1. W danych podstawowych możemy:

 • wybrać serię numeracji, jeżeli korzystamy z kilku – informację, jak dodać nową serię numeracji, znajdziesz pod tym linkiem
 • ustawić datę dokumentu, datę sprzedaży oraz miejsce wystawienia faktury

Ustawienia dokumentu

 

Istnieje możliwość zmiany nazwy etykiety na fakturze „Miejsce sprzedaży”, „Data sprzedaży” – wystarczy kliknąć w tekst i uruchomi się edytor.

Data sprzedaży

 

 • w danych podstawowych, jest opcja wyboru waluty dla dokumentu. System automatycznie pobierze aktualny kurs z tabel NBP.

 

Waluta

 

2. W sekcji „Uwagi” możemy:

 • wprowadzić adnotacje, jakie znajdą się na wydruku wystawianej faktury
 • dodać notatkę do dokumentu, jaka będzie dostępna wewnętrznie w systemie
 • wprowadzić osobę, która znajdzie się na fakturze jako „odbiorca dokumentu”

Uwagi do dokumentu faktury

 

3. W oknie podsumowania wystawianej faktury:

 • wybierzemy rodzaj wydruku (oryginał, kopia, duplikat)
 • zmienimy język wydruku (dostępny: polski, angielski, niemiecki, francuski)

Język

 

4. Przy podsumowaniu dokumentu, w zakładce „Treść wiadomości” możemy zmienić tytuł i treść wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą.

Mail

 

5. W zakładce „Dokument cykliczny”, możemy dodatkowo ustawić regularne wystawianie dokumentu. Więcej o fakturach cyklicznych znajdziesz pod tym linkiem.

Faktury cykliczne

Czy artykuł był pomocny?


Zaliczka

Zaliczka

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy najpierw dodać nowe zamówienie (w zakładce „Sprzedaż” → „Zamówienia”), a następnie za pomocą buttonu akcji, przy danym zamówieniu, wybrać opcję „Przyjmij zaliczkę”.

Przyjmowanie zaliczki

W kolejnym kroku podajemy kwotę zaliczki.

Wystaw zaliczkę

Jeżeli chcemy, aby zaliczka była na 100% wartości zamówienia, należy zaznaczyć checkbox „Pozwól przyjąć zaliczkę na pozostałą kwotę”.

Następnie potwierdzamy dane i zapisujemy dokument. Faktura trafi do zakładki Sprzedaż → Dokumenty.
Potwierdzenie faktury zaliczkowej

 

Faktura końcowa

Wprowadzając w analogiczny sposób ostatnią zaliczkę za dane zamówienie, wygenerowana zostanie faktura końcowa, zawierająca podsumowanie wszystkich wpłaconych zaliczek i wartości całego zamówienia.

 

Faktura końcowa, jako zwykła faktura sprzedaży widnieje w spisie dokumentów pod symbolem „FAS”, natomiast faktury zaliczkowe opisane są skrótem „FZAL”.

Czy artykuł był pomocny?


Zamówienia

Zamówienia

Firmino pozwala na przyjmowanie (ewidencjonowanie) zamówień od odbiorców. Na podstawie wprowadzonego zamówienia możemy później wygenerować fakturę lub też przyjąć zaliczkę.

W celu przyjęcia zamówienia należy przejść do zakładki Sprzedaż → Zamówienia i kliknąć opcję Dodaj zamówienie. Pojawi się formularz analogiczny do formularza faktury, jedyną różnicą w wypełnieniu jest podanie dodatkowej informacji, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony po zrealizowaniu zamówienia (faktura, paragon, dostawa wewnątrzwspólnotowa, itp.). Wypełniamy to w danych podstawowych.

Zamówienia

Dalej postępujemy już standardowo jak przy wystawianiu faktury, podajemy kontrahenta, pozycje, sposób rozliczenia, itd.

Czy artykuł był pomocny?


Przesyłanie danych o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4 z programu Aga na konto użytkownika Firmino

Przesyłanie danych o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4 z programu Aga na konto użytkownika Firmino

W celu przesłania danych o wysokości zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Płace –> Drukuj –> PIT-4 i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino”.

Przesyłanie danych o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

Czy artykuł był pomocny?