Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze

Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze

Streamsoft Firmino umożliwia posługiwanie się zmiennymi parametrami „miesiąc”, „rok” w nazwach kartotek. Wystarczy utworzyć kartotekę ze wzorcem pozycji, a odpowiednie dane będą drukowały się w pozycji na fakturze.

Przykład

Załóżmy, że zajmujemy się utrzymaniem stron internetowych i pobieramy stałą miesięczną opłatę, a fakturę wystawiamy na koniec miesiąca.

W pierwszym kroku należy utworzyć odpowiednią kartotekę. Wchodzimy do zakładki „Magazyn” → „Produkty” i wybieramy opcję „Dodaj usługę” i wypełniamy formularz. W polu nazwa wprowadzając znak @ podpowiedzą nam się parametry jakie możemy wykorzystać.

Do wyboru mamy:

 • Rok wystawienia dokumentu
 • Miesiąc wystawienia dokumentu
 • Miesiąc wystawienia dokumentu (słownie)
 • Rok transakcji
 • Miesiąc transakcji
 • Miesiąc transakcji (słownie)

 

W naszym przypadku chcemy, aby w nazwie pozycji na fakturze był miesiąc i rok wystawienia dokumentu. W tym celu, przy użyciu „@„, wybieramy parametry „Miesiąc wystawienia dokumentu” i „Rok wystawienia dokumentu”.

Data wystawienia dokumentu Faktury

 

W rezultacie nasza kartoteka będzie miała nazwę: „Utrzymanie strony internetowej www.firmino.pl opłata za okres @{doc_month_name} @{doc_year}”.

W kolejnym kroku wystawiamy fakturę, wykorzystując utworzoną kartotekę.

Wystawienie faktury z wykorzystaniem kartoteki

 

Na wydruku będzie wyglądało to następująco:

Faktura z dodatkowym parametrem

 

Dodatkowo, jeżeli kwota jest stała, a fakturę wystawiamy regularnie, możemy skorzystać z funkcji faktur cyklicznych i ustawić automat, który będzie w określonym czasie sam wystawiał i wysyłał fakturę do naszego kontrahenta.

Czy artykuł był pomocny?


Cena jednostkowa brutto zamiast netto

Cena jednostkowa brutto zamiast netto

Jeżeli wystawiamy faktury liczone od brutto i chcemy, aby na fakturach znalazła się kolumna „cena jednostkowa brutto” zamiast „ceny jednostkowej netto” – wystarczy, że przejdziemy do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i odpowiedni checkbox.

Ustawianie ceny jednostkowej brutto

Czy artykuł był pomocny?


Podpis i pieczęć na fakturze

Podpis i pieczęć na fakturze

W celu dodania podpisu i pieczęci na wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Podpis, pieczątka. Przesyłany plik powinien być w formacie: .jpg, .jpeg, .png lub .gif, a jego wymiary powinny wynosić minimalnie 120×60 pikseli, a maksymalnie 720×480 pikseli.

Podpis i pieczęć na fakturze

Czy artykuł był pomocny?


Usunięcie konta

Usunięcie konta

W celu dezaktywowania konta w Firmino, przechodzimy do zakładki: „Ustawienia” → „Płatności”. Następnie klikamy w napis „AKTYWNE”.

deaktywacja_konta_krok_pierwszy

 

Po czym pojawi się komunikat z ostrzeżeniem i informacją dotyczącą dalszych kroków.

dezaktywacja

Czy artykuł był pomocny?


Zmiana hasła

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła dostępu do konta w serwisie Firmino, przechodzimy do zakładki „Ustawienia” → „Operatorzy”, gdzie wybieramy użytkownika. Następnie klikamy w opcję „Zmień hasło”.

Zmiana hasła

 

W oknie, które się pojawi wprowadzamy stare hasło i podajemy nowe hasło. Zapisujemy. Gotowe!

Czy artykuł był pomocny?


Dodatkowe firmy

Dodatkowe firmy

Streamsoft Firmino umożliwia  zarządzanie kilkoma firmami z poziomu jednego logowania.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach Konta Podstawowego. Koszt każdej dodatkowej firmy to 4 zł netto / m-c (przy płatności rocznej).

Jak wykupić dodatkową firmę?

Aby wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Twoje konto w Firmino i w koszyku przesunąć suwak na potrzebną ilość firm.

Zakup dostępu dla nowego użytkownika

Płatności możemy dokonać Do daty ważności konta (wtedy zapłacimy tylko za dodane firmy).

cennik okresu płatności

Jak dodać firmę

Aby dodać firmę, po dokonaniu płatności należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Dane firm i wybrać opcję Dodaj firmę.

Następnie uzupełniamy dane firmy i zapisujemy. Po dodaniu nowej firmy w górnej belce systemu pojawi się opcja umożliwiająca przełączanie pomiędzy posiadanymi firmami.

Przełączanie firm

Czy artykuł był pomocny?


Dodatkowi użytkownicy

Dodatkowi użytkownicy

Streamsoft Firmino umożliwia tworzenie dowolnej liczby dodatkowych użytkowników, z ściśle określonym zakresem uprawnień, w ramach wybranej firmy.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach Konta Podstawowego. Koszt każdego dodatkowego użytkownika 4 zł netto / m-c (przy płatności rocznej).

Jak wykupić kolejnego użytkownika ?

Aby wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Twoje konto w Firmino i w koszyku przesunąć suwak na potrzebną ilość logowań.

Kupno dostępu dla nowego użytkownika

Płatności możemy dokonać Do daty ważności konta (wtedy zapłacimy tylko za użytkowników).

cennik okresu płatności

Jak dodać użytkownika

Aby dodać kolejnego użytkownika, po dokonaniu płatności, wystarczy wejść do zakładki Ustawienia → Konto → Operatorzy i wybrać opcję Dodaj operatora. Następnie podajemy dane operatora (imię i nazwisko, adres e-mail).

W kolejnym kroku określamy zakres uprawnień i firmy do jakich może mieć dostęp nowy użytkownik. Po zapisaniu zmian, system wyśle nowemu użytkownikowi mail z danymi do logowania.

Czy artykuł był pomocny?


Seria numeracji faktur

Seria numeracji faktur

Dodanie nowej serii numeracji

W celu dodania nowej serii numeracji należy przejść do zakładki Ustawienia → Dokumenty → Serie numeracji i wybrać opcję Dodaj serie numeracji.

W oknie edycyjnym:

 • Podajemy nazwę nowej serii numeracji,
 • określamy typ numeracji (miesięczna/roczna),
 • wprowadzamy format numeracji, za pomocą dostępnych parametrów i zapisujemy zmiany.

Seria numeracji faktur

Wybór serii numeracji na fakturze

Nagłówek formularza faktury zawiera opcję Seria numeracji, która pozwala na wybór jednej z dostępnych serii numeracji.

Seria numeracji na fakturze

Ustawienie domyślnej serii numeracji dla faktury

Aby ustawić domyślną serię numeracji dla danego typu dokumentów, należy przejść do zakładki Ustawienia -> Dokumenty -> Typy dokumentów. Następnie wybrać typ dokumentu i określić domyślną serie numeracji.

Seria numeracji w typach dokumentów

Czy artykuł był pomocny?


IBAN i SWIFT na fakturze

IBAN i SWIFT na fakturze

W celu dodania na wydruku faktury numeru IBAN i kodu SWIFT, należy wejść w Ustawienia → Wydruki → Grupy kont bankowych i utworzyć nową grupę kont bankowych lub edytować już istniejącą.

 

W oknie edycyjnym grup kont bankowych, możemy dodać nowe konto.

Grupa kont bankowych

Następnie, zmieniamy typ z NRB na „Inny”, w polu „Nazwa” wpisujemy kod SWIFT, a w polu numer kod IBAN wraz z numerem konta i zapisujemy.

Dodawanie konta bankowego

Zapisaną grupę kont bankowych wybieramy w formularzu dokumentu:

Wybór grupy kont bankowych w formularzu dokumentu

Na wydruku będzie wyglądało to następująco

Kod SWIFT na fakturze

Czy artykuł był pomocny?


Przyjmowanie dokumentów zakupowych

Przyjmowanie dokumentów zakupowych

W celu wprowadzenia do systemu faktury zakupowej, należy przejść do zakładki Zakup → Dokumenty i wybrać opcję Przyjmij dokument, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu chcemy wprowadzić:

 • Faktura zakupu
 • Rachunek zakupu
 • Faktura importowa
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

W formularzu dokumentu podajemy:

 • Numer dokumentu zakupu
 • Datę przyjęcia i datę zakupu
 • Dane dostawy
 • Pozycję

Aby stan magazynowy i cena zakupu średnio ważona aktualizowała się bezpośrednio po wprowadzeniu faktury zakupowej należy wybrać pozycję z wcześniej utworzonych kartotek lub w sytuacji gdy jest to nowy produkt, założyć mu kartotekę magazynową.

Wyszukiwanie kartoteki magazynowej

Wyszukiwanie kartoteki magazynowej

Zakładanie kartoteki dla nowego produktu

Zakładanie kartoteki dla nowego produktu

Czy artykuł był pomocny?