API - Zamówienia

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/

Metody

 • add – dodawanie nowego dokumentu
 • get – pobieranie danych dokumentu (wymagany id)
 • find – pobieranie listy dokumentów
 • update – aktualizowanie danych dokumentu (wymagany id)
 • delete – usuwanie dokumentu (wymagany id)
 • init – inicjalizowanie pustego dokumentu (zwraca dostępny numer porządkowy i domyślne ustawienia)
 • download – pobieranie dokumentu jako PDF (wymagany id)
 • mail – wysyłanie maila z dołączonym dokumentem sprzedaży PDF (wymagany id)
 • similar – wystawienie zamówienia na podstawie innego zamówienia
 • init-advance – inicjowanie zaliczki do zamówienia
 • add-advance – przyjęcie zaliczki do zamówienia
 • init-end-doc – inicjowanie dokumentu końcowego do zamówienia
 • add-end-doc – wystawianie dokumentu końcowego do zamówienia
 • complete – zrealizowanie zamówienia

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
idIdentyfikatorbraklong
documentNameNazwa dokumentu (przykład: Zamówienie 1/11/2019)Tylko do odczytustring
documentDateData wystawienia dokumentu (domyślnie aktualna data)brakstring(yyyy-mm-dd)
saleDateData sprzedaży (domyślnie aktualna data)brakstring(yyyy-mm-dd)
salePlaceMiejsce sprzedaży (domyślnie miejsce prowadzenia firmy)brakstring(60)
notesUwagi do dokumentubrakstring
printNotesUwagi do wydrukubrakstring
finalDocumentTypeTyp dokumentu

Dostępne:
 • fas - Faktura sprzedaży (domyślny dla podatnika vat)
 • fe - Faktura eksportowa
 • fhan - Rachunek (domyślny dla nie podatnika vat)
 • par - Paragon VAT
 • pa - Paragon
 • fdw - dostawa wewnątrzwspólnotowa

Nieedytowalnystring
documentStateStatus dokumentu (domyślnie "new" - Nowy, wystawiony)

Dostępne:
 • new - nowy
 • printed - wydrukowany
 • partpaid - częściowo zapłacony
 • paid - zapłacony
 • cancelled - anulowany
 • unpaid - niezapłacony

Tylko do odczytustring
priceTypeDokument liczony od Netto lub Brutto (domyślnie "net")

Dostępne:
 • net - netto
 • gross - brutto

brakstring

Pozostałe pola

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add -d '{"customer":{"id":4640700}}'

Żądanie (JSON):

{
  "customer" : {
    "id": 4640700
  }
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19829900,
    "ordinalNumber": 26,
    "documentName": "Zamówienie 26/09/2022",
    "documentDate": "2022-09-30",
    "saleDate": "2022-09-30",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "priceType": "gross",
    "customer": {
      "id": 4640700,
      "fullName": "Kontrahent Testowy",
      "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Lubin",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Lubin",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2022-10-14",
      "total": "0",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null,
    "finalDocumentType": "fas"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add -d '{"customer": {"id": 4636800}, "items":[{"name": "PRODUKT X", "quantity": "1", "price": "21.22", "unit": "szt"}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "documentDate": "2019-09-13",
  "ordinalNumber": 2,
  "customer": {
    "id" : 4636800
  },
  "finalDocumentType": "fas",
  "items":
  [ 
    {
      "name": "PRODUKT X",
      "unit": "szt",
      "vatRate": "23",
      "price": "21.22",
      "quantity": "1"
    }
  ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19829901,
    "ordinalNumber": 22,
    "documentName": "Zamówienie 22/09/2019",
    "documentDate": "2019-09-13",
    "saleDate": "2019-09-13",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "priceType": "gross",
    "customer": {
      "id": 4640700,
      "fullName": "Kontrahent Testowy",
      "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Lubin",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Lubin",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [
      {
        "orderNo": 1,
        "idArticle": null,
        "name": "PRODUKT X",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "gtu": null,
        "price": "21.22",
        "quantity": "1.0000",
        "discount": null
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2019-09-27",
      "total": "21.22",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "21.22"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null,
    "finalDocumentType": "fas"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/get/19818901
Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/get/3112414

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19829901,
    "ordinalNumber": 22,
    "documentName": "Zamówienie 22/09/2019",
    "documentDate": "2019-09-13",
    "saleDate": "2019-09-13",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "priceType": "gross",
    "customer": {
      "id": 4640700,
      "fullName": "Kontrahent Testowy",
      "shortName": "KONTRAHENT TESTOWY",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "LUBIN",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "Lubin",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [
      {
        "orderNo": 1,
        "idArticle": null,
        "name": "PRODUKT X",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "gtu": null,
        "price": "21.22",
        "quantity": "1.0000",
        "discount": null
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2019-09-27",
      "total": "21.22",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "21.22"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null,
    "finalDocumentType": "fas"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/find -d '{}'

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 3,
      "page": 1,
      "size": 15,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
      {
      "id": 2924781,
      "ordinalNumber": 1,
      "documentName": "FAS 1/11/2019",
      "documentDate": "2019-11-27",
      "idCustomer": 765012,
      "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
      "documentType": "fas",
      "documentFunction": "normal",
      "documentState": "new",
      "currencyCode": "PLN",
      "paymentTotal": "0.00",
      "paymentPaid": "0.00",
      "paymentRemain": "0.00",
      "orderState": "issued",
      "orderStateLabel": "Wystawione"
      },
      {
      "id": 3098578,
      "ordinalNumber": 3,
      "documentName": "FAS 3/09/2019",
      "documentDate": "2019-09-13",
      "idCustomer": 765012,
      "customerName": "Testowy kontrahent sp. z o.o.",
      "documentType": "fas",
      "documentFunction": "normal",
      "documentState": "new",
      "currencyCode": "PLN",
      "paymentTotal": "26.10",
      "paymentPaid": "0.00",
      "paymentRemain": "26.10",
      "orderState": "issued",
      "orderStateLabel": "Wystawione"
      },
      {
      "id": 2707213,
      "ordinalNumber": 1,
      "documentName": "FAS 1/09/2019",
      "documentDate": "2019-09-13",
      "idCustomer": 738023,
      "customerName": "KONTRAHENT 1 - TEST",
      "documentType": "fas",
      "documentFunction": "normal",
      "documentState": "paid",
      "currencyCode": "PLN",
      "paymentTotal": "0.00",
      "paymentPaid": "0.00",
      "paymentRemain": "0.00",
      "orderState": "issued",
      "orderStateLabel": "Wystawione"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"","filters":[{"name":"year","value":2019}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "page" : 1,
  "size" : 10,
  "text" : "",
  "filters":
    [ 
      {
        "name": "year",
        "value": 2019
      }
    ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 1,
      "page": 1,
      "size": 10,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": "",
      "filters": [
        {
          "name": "year",
          "value": "2019"
        }
      ]
    },
    "list": [
    {
    "id": 19829901,
    "ordinalNumber": 22,
    "documentName": "ZAMO 22/09/2019",
    "documentDate": "2019-09-13",
    "idCustomer": 4640700,
    "customerName": "Testowy 9",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "currencyCode": "PLN",
    "paymentTotal": "21.22",
    "paymentPaid": "0.00",
    "paymentRemain": "21.22",
    "orderState": "issued",
    "orderStateLabel": "Wystawione"
    }   
   ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/update -d '{"id":19340101,"ordinalNumber":7,"documentDate":"2020-02-15","saleDate":"2020-02-15","salePlace":"Warszawa","priceType":"gross","customer":{"fullName":"KONTRAHENT NOWY","shortName":"EDYTOWANY","countryCode":"PL","locality":"Poznań","postCode":"60-001","note":"edytowany"},"items":[{"name":"PRODUKT","unit":"szt","vatRate":"23","price":"12.00","quantity":"3.00","discount":"0.00"}],"currency":{"code":"EUR"},"payment":{"method":"cash","termDate":"2020-02-22"}}'

Żądanie (JSON):

{
  "id" : 19829004,
  "ordinalNumber": 7,
  "documentDate": "2020-02-15",
  "saleDate": "2020-02-15",
  "salePlace": "Warszawa",
  "priceType": "gross",
  "customer": {
    "fullName": "KONTRAHENT NOWY",
    "shortName": "EDYTOWANY",
    "countryCode": "PL",
    "locality": "Poznań",
    "postCode": "60-001",
    "note": "edytowany"
  },
  "items": [
    {
      "name": "PRODUKT",
      "unit": "szt",
      "vatRate": "23",
      "price": "12.00",
      "quantity": "3.00",
      "discount": "0.00"
    }
  ],
  "currency": {
    "code": "EUR"
  },
  "payment": {
    "method": "cash",
    "termDate": "2020-02-22"
  }
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19829004,
    "ordinalNumber": 7,
    "documentName": "Zamówienie 7/02/2020",
    "documentDate": "2020-02-15",
    "saleDate": "2020-02-15",
    "salePlace": "Warszawa",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "priceType": "gross",
    "customer": {
      "id": 4641300,
      "fullName": "KONTRAHENT NOWY",
      "shortName": "EDYTOWANY",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "Poznań",
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": "60-001",
      "post": "Poznań",
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": "edytowany"
    },
    "items": [
      {
        "orderNo": 1,
        "idArticle": null,
        "name": "PRODUKT",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "gtu": null,
        "price": "12.00",
        "quantity": "3.0000",
        "discount": null
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "EUR",
      "rate": "4.240200",
      "date": "2020-02-14",
      "table": "031/A/NBP/2020"
    },
    "payment": {
      "method": "cash",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2020-02-22",
      "total": "36.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "36.00"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null,
    "finalDocumentType": "fas"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/delete/19818903

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/delete/19284001

Odpowiedź (JSON)

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto dokument."
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init -d '{"documentDate":"2020-01-01"}'

Żądanie (JSON):

{
  "documentDate" : "2020-01-01"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": null,
    "ordinalNumber": 1,
    "documentName": "Zamówienie 1/01/2020",
    "documentDate": "2020-01-01",
    "saleDate": "2020-01-01",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "zamo",
    "documentFunction": "order",
    "documentState": "new",
    "priceType": "gross",
    "customer": {
      "id": null,
      "fullName": null,
      "shortName": null,
      "countryCode": "PL",
      "locality": null,
      "tin": null,
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": null,
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2020-01-15",
      "total": "0.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "0.00"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null,
    "finalDocumentType": "fas"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/mail

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/mail -d '{"idDocument":3112414,"mail":"pomoc@firmino.pl","title":"Tytuł maila","content":"Treść maila"}'

Żądanie (JSON):

{
  "idDocument" : 3112414,
  "mail" : "pomoc@firmino.pl",
  "title" : "Tytuł maila",
  "content" : "Treść maila"
}

Odpowiedź (JSON)

{
  "success": true,
  "response": {
    "idDocument": 3112414,
    "documentName": "Zamówienie 8/01/2020",
    "mail": "pomoc@firmino.pl"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/download/{id}

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/download/3112414

Odpowiedź
– Zwracany jest plik PDF o nazwie „dokument_id.pdf”

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/similar/{id}

Odpowiedź (JSON)
– Zwracany jest plik PDF o nazwie „dokument_id.pdf”

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init-end-doc

Przykład CURL:

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init-end-doc -d '{"idOrder":19871300}'

Żądanie (JSON):

{
    "idOrder": 19871403
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": null,
    "idOrder": 19871403,
    "documentName": "Faktura VAT 4/08/2023",
    "documentDate": "2023-08-03",
    "documentQuota": "18450.00"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add-end-doc

Przykład CURL:

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add-end-doc -d '{"idOrder":19871300}'

Żądanie (JSON):

{
    "idOrder": 19872302
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 19871303,
    "ordinalNumber": 11,
    "documentName": "Faktura VAT 11/02/2023",
    "documentDate": "2023-02-28",
    "saleDate": "2023-08-03",
    "salePlace": "Zielona Góra",
    "documentType": "fas",
    "documentFunction": "normal",
    "documentState": "new",
    "priceType": "net",
    "customer": {
      "id": 4655801,
      "fullName": "TestowyKontrahent5",
      "shortName": "TESTOWYKONTRAHENT5",
      "countryCode": "PL",
      "locality": "MiejscowoscTestowa5",
      "tin": "5352307266",
      "regon": null,
      "street": null,
      "houseNo": null,
      "flatNo": null,
      "postCode": null,
      "post": "MiejscowoscTestowa",
      "county": null,
      "commune": null,
      "phone": null,
      "email": null,
      "bankAccount": null,
      "fax": null,
      "website": null,
      "note": null
    },
    "items": [
      {
        "orderNo": 1,
        "idArticle": 4709700,
        "name": "ProduktTestowy",
        "unit": "szt",
        "vatRate": "23",
        "gtu": null,
        "price": "700.00",
        "quantity": "5.0000",
        "discount": "0.00",
        "articleType": "good",
        "classCode": null
      }
    ],
    "currency": {
      "code": "PLN",
      "rate": "1.000000",
      "date": null,
      "table": null
    },
    "payment": {
      "method": "transfer",
      "paymentDate": null,
      "termDate": "2023-03-14",
      "total": "4305.00",
      "paid": "0.00",
      "ramain": "4305.00"
    },
    "notes": null,
    "printNotes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init-advance

Przykład CURL:

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/init-advance -d '{"idOrder":19871300}'

Żądanie (JSON):

{
  "idOrder": 19871403
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "quota": "0",
    "orderQuota": "18450.00",
    "previousAdvanceQuota": "0",
    "leftToPay": "18350.00",
    "idCorrectionSource": null,
    "idCurrency": 1,
    "idOrder": 19871403,
    "saleDocument": {
      "id": null,
      "ordinalNumber": 1,
      "documentName": "Zaliczka 1/08/2023",
      "documentDate": "2023-08-03",
      "saleDate": "2023-08-03",
      "salePlace": "Zielona Góra",
      "documentType": "fzal",
      "documentFunction": "advance",
      "documentState": "new",
      "priceType": "gross",
      "customer": {
        "id": 4655801,
        "fullName": "TestowyKontrahent5",
        "shortName": "TESTOWYKONTRAHENT5",
        "countryCode": "PL",
        "locality": "MiejscowoscTestowa5",
        "tin": "5352307266",
        "regon": null,
        "street": null,
        "houseNo": null,
        "flatNo": null,
        "postCode": null,
        "post": "MiejscowoscTestowa",
        "county": null,
        "commune": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "bankAccount": null,
        "fax": null,
        "website": null,
        "note": null
      },
      "items": [
        {
          "orderNo": 1,
          "idArticle": 4709700,
          "name": "ProduktTestowy",
          "unit": "szt",
          "vatRate": "23",
          "gtu": null,
          "price": "3690.00",
          "quantity": "5.0000",
          "discount": "0.00",
          "articleType": "good",
          "classCode": null
        }
      ],
      "currency": {
        "code": "PLN",
        "rate": "1.000000",
        "date": null,
        "table": null
      },
      "payment": {
        "method": "transfer",
        "paymentDate": null,
        "termDate": "2023-08-17",
        "total": "100.00",
        "paid": "0.00",
        "ramain": "100.00"
      },
      "notes": null,
      "printNotes": null
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add-advance

Przykład CURL:

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/add-advance -d '{"quota": "100", "idOrder": "19871700"}'

Żądanie (JSON):

{
    "quota": "100",
    "idOrder": 19871700
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "quota": "100.00",
    "orderQuota": "18450.00",
    "previousAdvanceQuota": "0.00",
    "leftToPay": "18450.00",
    "idCorrectionSource": null,
    "idCurrency": 1,
    "idOrder": 19871403,
    "saleDocument": {
      "id": 19871500,
      "ordinalNumber": 1,
      "documentName": "Zaliczka 1/08/2023",
      "documentDate": "2023-08-03",
      "saleDate": "2023-08-03",
      "salePlace": "Zielona Góra",
      "documentType": "fzal",
      "documentFunction": "advance",
      "documentState": "new",
      "priceType": "gross",
      "customer": {
        "id": 4655801,
        "fullName": "TestowyKontrahent5",
        "shortName": "TESTOWYKONTRAHENT5",
        "countryCode": "PL",
        "locality": "MiejscowoscTestowa5",
        "tin": "5352307266",
        "regon": null,
        "street": null,
        "houseNo": null,
        "flatNo": null,
        "postCode": null,
        "post": "MiejscowoscTestowa",
        "county": null,
        "commune": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "bankAccount": null,
        "fax": null,
        "website": null,
        "note": null
      },
      "items": [
        {
          "orderNo": 1,
          "idArticle": 4709700,
          "name": "ProduktTestowy",
          "unit": "szt",
          "vatRate": "23",
          "gtu": null,
          "price": "3690.00",
          "quantity": "5.0000",
          "discount": "0.00",
          "articleType": "good",
          "classCode": null
        }
      ],
      "currency": {
        "code": "PLN",
        "rate": "1.000000",
        "date": null,
        "table": null
      },
      "payment": {
        "method": "transfer",
        "paymentDate": null,
        "termDate": "2023-08-17",
        "total": "100.00",
        "paid": "0.00",
        "ramain": "100.00"
      },
      "notes": null,
      "printNotes": null
    }
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/complete/19818903

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/order-documents/complete/19284001

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Zrealizowano zamówienie"
}