Import zamówień

Po uruchomieniu pełnej integracji, w zakładce Sprzedaż -> Zamówienia, dostępny będzie button „Importuj z BaseLinker” wraz z informacją  o dacie ostatniej synchronizacji.

Obok buttonu znajduje się informacja o dacie ostatniej synchronizacji.

Kliknięcie w powyższą akcję, spowoduje pobranie wszystkich zamówień przyjętych w BaseLinker, od ostatniej daty synchronizacji. Zamówienia te będą oznaczone odpowiednią ikoną w kolumnie „Źródło” i osobną serią numeracji (dopisek BL ORDER).

Zamówienia wymagające edycji

Podczas importu mogą wystąpić sytuacje, w których będzie wymagane dodatkowego działanie. Zamówienia te zostaną oznaczone odpowiednim statusem „Wymaga edycji”.

Po kliknięciu w taki dokument, system poinformuje jakie elementy należy poprawić

Realizacja zamówień

W nagłówku nowego zamówienia znajdują się informację o źródle pochodzenia i numerze zewnętrznym. System automatycznie podpowiada typ dokumentu sprzedaży do wystawienia. Wynika on z ustawień integracji.

Aby wystawić dokument sprzedaży do zamówienia, kliknij „Akcje” -> „Wystaw dokument”

Dokument sprzedaży może zostać:

  • Wysłany bezpośrednio do klienta na adres e-mail
  • Pobrany do PDF i wydrukowany
  • Wysłany na konto w BaseLinker (o ile taka opcja została włączona w konfiguracji)

Czy artykuł był pomocny?