Obsługa KSeF w Streamsoft Firmino

Streamsoft Firmino jest przygotowane do wymogów KSeF. Integracja działa w intuicyjny sposób, po wystawieniu faktury zostaje ona automatycznie wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej szczegółów, w tym instrukcję krok po kroku, znajdziesz w naszej dokumentacji: https://www.firmino.pl/pomoc/obsluga-ksef-dla-faktur-sprzedazowych/

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z działem Help Desk Streamsoft Firmino:
tel. 68 45 66 903,
e-mail pomoc@firmino.pl

Przypomnijmy! - ABC najważniejszych informacji o KSeF

Krajowy system e-Faktur (KSeF), zwany inaczej Centralnym Rejestrem Faktur CRF lub Centralną Bazą Faktur, to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), służący m.in. do:

  • wystawiania,
  • otrzymywania,
  • przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
  • dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF,
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

KSeF - terminy

Cztery najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

  • październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników z wykorzystaniem środowiska testowego KSeF
  • 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
  • 1 lipca 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla czynnych podatników VAT
  • 1 stycznia 2025 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla pozostałej grupy przedsiębiorców.
Infografika KSeF